Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Dilgo Khjence Rinpočhe

1910 ~ 1991

Dilgo Khjence Rinpočhe

Vlastním jménem Khjence Do Ngag Lingpa vstoupil ve věku jedenácti let do kláštera Žečhen v Khamu, jednoho ze šesti hlavních klášterů školy Ňingma, byl formálně rozpoznán a uveden do svého postavení svým učitelem Žečhen Gjalcchab Rinpočhe m jako emanace vyzáření moudrosti mysli Džamjang Khjence Wangpa 1820 ~ 1892. Tento znovu objevený lama z 19. století byl úzce spojen s učením Rime a věřilo se, že byl emanací Mandžušrího. Khjence Rinpočhe strávil mnoho let v Žečhenu spolu se svým učitelem, který mu předal základní instrukce a zasvěcení v tradici Ňingma.

Intenzivně studoval s mnoha jinými velkými mistry a učenci všech čtyř hlavních tradičních linií, mezi nimiž byli Dzongsar Khjence Čhökji Lodö, Umdze Tändzin Dordže z Palpungu a Ženga Rinpočhe . Prováděli mnohaletou duchovní praxi v opuštěných jeskyních a osamocených poustevnách. V době, kdy pobýval v Tibetu, strávil více než dvacet let v duchovním meditativním pobytu v ústraní.

Po čínské okupaci Tibetu, která vyústila v občanské nepokoje, odešel do exilu. Usídlil se v klášteře Žečhen Teňi Dhargjä Ling v Nepálu a stal se duchovním poradcem královské rodiny, jejímž domovem je Bhútán. Postavil také novou stúpu v Bodhgaje a připravil plány na vybudování sedmi dalších stúp ve významných poutních místech, spojených se životem Buddhy. Hodně cestoval po Indii, jihovýchodné Asii i na Západě, včetně Francie, Velké Británie a USA. V roce 1976 navštívil Dánskou královskou knihovnu a požádal je, aby mu ukázali všechny původní rukopisy. Vybral z nich šest svazků, které nebyly k dispozici ani v Indii a nechal z nich udělat kopie. Mezi nimi byly i některé termy původně nalezené tertönem Ňang Ral Ňima Özerem.

Během roku 1980 dvakrát navštívil Tibet. Byl uznáván jako jeden z nejvýznamnějších mistrů školy Ňingma a stal se známým především realizováním praxe dzogčhenu. Napsal mnoho komentářů, meditativních textů a básní a proslavil se vynikající učeností a moudrostí. Měl také významný podíl na úsilí o zachování tibetského duchovního dědictví shromažďováním a publikováním mnoha vzácných buddhistických textů, které by jinak byly provždy ztraceny.

Vadžra mysl

Pravda příčiny a následku
srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz