Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

střední cesta

nejvyšší ze čtyř buddhistických filozofických škol, bez extrémů, zvláště bez extrémů jako jsou:

asketismus

oddávání se marnému sebetrýznění, které je nehodné, bolestné a škodlivé

hedonismus

lpění na smyslových požitcích

eternalismus

víra, že existuje trvalý a ničím nezapříčiněný stvořitel všeho. Především, že vlastní identita nebo vědomí má konkrétní esenci, která je nezávislá, vždy trvající a jediná.

nihilismus

"náhled diskontinuity". Krajní náhled nicoty, v němž není žádné znovuzrození, karmické následky a existence mysli po smrti.


srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz