Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Zákon karmy

Buddhismus je neteistická filozofie. Nevěříme ve stvořitele, ale v příčiny a podmínky, které vedou k určitým okolnostem, a ty následně přinášejí plody. Tento proces se nazývá karmou. Nemá to nic společného se soudem; není tu nikdo, kdo by sledoval naši karmu a podle toho, jaká je, nás poslal nahoru nebo dolů. Karma je prostě celek příčiny, nebo prvního činu, a jejího následku neboli plodu, jenž se následně stává další příčinou. Ve skutečnosti může mít jedna karmická příčina mnoho různých plodů, a každý z nich může vytvořit tisíckrát více dalších. Tak jako z hrstky zrní může vyrůst pole plné obilí, tak může malé množství karmy mít za následek nekonečně mnoho důsledků.

Každý podmíněný jev - lidské bytosti, prostředí a tak dále - je důsledkem individuální nebo kolektivní karmy projevující se naprosto odlišnými způsoby. Například můžeme hovořit o první karmě, doznívající karmě, která může narazit na jinou karmu, nebo se s ní spojit. Jeden karmický moment se může okamžitě rozdělit do deseti směrů a tří časů a každý z těchto deseti směrů může znovu explodovat do deseti dalších směrů. Říká se, že rozvoj a zmnožování karmy je jako miliarda vesmírů, která se srazí s další miliardou vesmírů.

Karma se tedy nevztahuje pouze na silné emoce, jako je hněv, nevědomost nebo negativní emoce, může se týkat velmi jemných úrovní. Nepatrné gesto nebo pouhé pokývnutí hlavou naznačující pocit, jemný pohyb očí, to vše může být základem karmické příčiny a jejího dozrání. Povaha našich vjemů - zrakových, sluchových, čichových, hmatových, chuťových vjemů a myšlenek - vytváří v každé chvíli stovky karmických příčin. V okamžiku, kdy se odchýlíme od své základní podstaty mysli, vytváříme karmickou příčinu, jenž vede k nějakému důsledku - lepšímu či horšímu.

Karma úmyslná a neúmyslná

Rozlišujeme karmu úmyslnou a neúmyslnou. Činy, kterých jsme si vědomi, a ty, kterých si vědomi nejsme - a takových je většina - mají karmické následky pro nás i pro ostatní. Abychom pochopili, jak tento proces funguje, musíme pozorovat sami sebe při jednání a porozumět svému potenciálu vytvářet nekonečně rozmanité množství karmických příčin, dobrých i špatných.

Hovoříme také o karmě kolektivní. Karma mnoha cítících bytostí, nejednajících s dostatečným uvědoměním, vede ke kolektivním plodům v podobě války, hladu a nemocí, které zasáhnou každého. Veškerá bolest a utrpení v samsáře je výsledkem individuální či kolektivní karmy. Karmu vytváříme všichni, jako jednotlivci nebo jako skupiny - na úrovni klanů či celých národů, nebo v samsáře jako celku - a jsme ovlivňováni karmou vytvářenou ostatními. Také ostatní vytvářejí karmu a jsou ovlivňováni karmou, kterou vytváříme my. Stále zde probíhá karmická výměna. Zároveň může být karma změněna; karma je vyčerpatelná a pomíjivá.

srivatsa - buddhismus

ukázka z knihy Tento drahocenný život, nakladatelství Marie Noe One Woman Press, 2012   | Khandro Rinpočhe | buddhismus.cz