Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Khandro Rinpočhe

* 1967

Khandro Rinpočhe

Celým jménem Mindrolling Jetsün Khandro Rinpoche či jenom Tsering Paldrön ཚེ་རིང་དཔལ་སྒྲོན་ si od mládí získala mezi ostatními lamy a mistry značný respekt a uznání díky hloubce vhledu i pronikavosti úsudku. Mezi studenty je známa především pro svůj naprosto přímý způsob výuky i osobní komunikace, nezastřený společenskou konvencí. Není náhodou, že z ní vyzařuje všepronikající energie Padmasambhavy, jelikož je pokládána za vtělení Ješe Cchogjal རང་བྱུང་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་, jeho hlavní duchovní partnerky. Ve svém předposledním životě byla v Tibetu známa jako "Velká dákiní z Cchurphu". Byla ženou patnáctého karmapy Khakjab Dordžeho མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་, jenž dostal v prorockém snu pokyn, aby se s ní oženil. Dákiní povětšinou setrvávala v meditačním odloučení, po invazi Číňanů do Tibetu se místem jejího dalšího působení stal Bhútán, kde opustila své tělo.

Ve svém současném životě se narodila jako dcera Mindrolling Thičhen Rinpočheho, vysokého lamy linie Ňingma. Jako znovuzrozená Khandro Urgyen Tsomo "Velká dákiní z Cchurphu" byla rozpoznána šestnáctým karmapou Rangdžung Rigpä Dordže རང་བྱུང་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་ a Dilgo Khjence Rinpočhem དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་. Tito učitelé byli v jejím životě nejdůležitější, od nich obdržela nejvíce zmocnění a všechny transmise. Stala se tak držitelkou dvou linií: odkazu mahámudry Kamcchang Kagjü, a zároveň linie Ňingmapovské tradice Mindrolling. Ta je nejhlavnější z šesti linií tradice dzogčhen založené na termách, především na "Čtyřech termách Minling Terdak Lingpy". Kromě těchto tří mistrů měla ještě asi jedenáct dalších učitelů - khjenpů. Od dětství však zároveň získávala také západní vzdělání v angličtině a nejrůznějších oborech, jako je třeba homeopatie.

Její první cesta na Západ vedla v roce 1993 do Evropy a USA. Dnes předává nauky vždy jednou ročně v Itálii, Francii, Norsku a v Polsku. Do České republiky přijela mnohokrát. Přímí studenti Khandro Rinpočhe mají možnost praktikovat pod jejím vedením také v jejím domovském klášteře. Ve všech těchto místech postupně zavádí vlastní metodiku studia a praxe, kde jsou obě tyto složky v rovnováze.

Díky oddanosti máme důvěru ve svou základní pravou přirozenost a cestu praxe. Máme důvěru v to, že můžeme kráčet po cestě a rozvinout nesobecké soucítění k cítícím bytostem. Tergak Lingpa zdůrazňuje, že neotřesitelnou důvěru je možné chápat jako ochotu být zkrocen, projít transformací a transcendovat. Tato ochota vede k důvěře, že pochopíme hodnotu náhledu, z něhož toto zkrocení, transformace a transcendence pramení. Mohli bychom říci, že zkrocení je spojené s cestou hínajánové praxe, transformace se vztahuje k cestě mahájány a transcendence k cestě vadžrajány. Všechny tři slouží k cvičení mysli.

Zákon karmy ~ Když přijde čas, i král musí odejít. Bez přátel, bohatství, blízkých i milovaných. Kdekoli bytosti přebývají a kamkoli jdou jedině karma je provází jako stín.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz