Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Ánanda

bratranec, přední žák a osobní průvodce Buddhy Šákjamuniho. Údajně se narodil ve stejný den a rok jako jeho učitel. Významně přispěl k rozšíření sanghy a zasloužil se o vznik bhikšuní. Pokud měli Buddhovi následovníci nějaké pochybnosti ohledně učení, vyzývali často Ánandu, aby podal vysvětlení. Ánanda měl neobyčejnou schopnost soustředění a dokázal opakovat šedesát tisíc Buddhových slov, aniž by vynechal jedinou slabiku, a odříkat patnáct tisíc veršů, jež Buddha pronesl.

Po Buddhově smrti převzal vedoucí postavení v sangze, a přestože patřil mezi nejoddanější buddhistické mnichy, nedosáhl za Buddhova života stavu arhata, to se mu povedlo až těsně před prvním koncilem.

Tantra úplného zplnomocnění Vadžrapániho uvádí, že Ánanda byl emanací buddhy Vadžradhary.

srivatsa

buddhismus.cz