Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Arhat

Arhat je světec, který svými zásluhami dosáhnul nirvány. Představoval ideál nejstaršího buddhismu a zůstal jím v některých školách hínajánového buddhismu. Mahájánový buddhismus mu nadřadil postavu bódhisattvy. Arhat přemohl čtyři Máry a dosáhl čtvrtého a posledního výsledku na stezce hínajány.

Tradice a ikonografie pracují především se skupinami šestnácti nebo osmnácti arhatů provázejících Buddhu. Existují také skupiny pěti set arhatů. Protože se jedná o obyčejné muže, kterým se podařilo dosáhnout nirvány, jsou arhati vždy zobrazováni s vyhraněnými, někdy až groteskně individuálními rysy. Jejich podobizny často bývají portréty mužů z lidu - řemeslníků, rolníků, poustevníků.

Buddha Šákjamuni určil jistý počet arhatů, kteří mají být na světě, než dorazí Maitréja.

srivatsa

buddhismus.cz