Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

bardo

bardo (Skt. antarābhava) (tib. བར་དོ་)

Existuje šest různých bard či mezistavů:

  1. bardo běžného bdělého stavu kjenä bardo. Je to zkušenost reality tak, jak jí vnímáme.
  2. bardo snového stavu milam bardo. Je to zkušenost snění během spánku.
  3. meditační bardo samtän bardo, které zahrnuje všechny meditační zkušenosti, od začátečnických až k úplné realizaci.
  4. bardo umírání čhikhä bardo. Tento proces rozpouštění pěti elementů popisuje Bardo thödol - Tibetská kniha mrtvých.
  5. bardo reality čhöni bardo sebou přináší povstávající jevy a halucinacím podobné zkušenosti jako výsledek našich karmických sklonů. Prostřednictvím meditačního vědomí má jedinec příležitost rozpoznat tyto jevy v jejich iluzorní, přirozené podstatě. Tyto halucinacím podobné vize jsou podobné povahy jako obrazy ve snech. Proto schopnost lucidního snění může být užitečná pro rozpoznání jejich iluzornosti, klamnosti. Podle Tibetské knihy mrtvých je zkušenost osvícení možná, pokud člověk dojde poznání, že veškeré zkušenosti - děsivé i příjemné - nejsou ničím jiným než jen projevem naší mysli.
  6. bardo hledání sipä bardo nového zrození v samsáře, odpovídá buddhistickému pohledu na znovuzrození. Ten do podrobností popisuje proces, během něhož se jedinec podle patřičné karmy znovuzrodí v jedné z šesti říší.

Šesté bardo je mezistavem po smrti a před příštím zrozením a obvykle trvá 49 dní (někdy mohou trvat staletí i tisíciletí).

Nejlepší přípravou na posmrtné bardo je naučit se žít v bardu přítomného okamžiku, a to za pomoci praxe Dharmy. Z hlediska Dharmy je smrt pouze změnou obsahu našeho vědomí. Jevy našeho současného světa zmizí a uvolní prostor jiným vjemům. Není zde žádný skutečný zlom: naše mysl je nadále tím, čím je ve své pravé přirozenosti, a její vnímání nadále ovlivňují tytéž sklony.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz