Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Bhante Y. Wimala

Bhante Y. Wimala

Bhante Y. Wimala se narodil na Srí Lance a ve čtrnácti letech byl vysvěcen na novice. Poté se sedm let věnoval tradičnímu buddhistickému vzdělávání a ve věku jednadvaceti let se mu dostalo vyššího svěcení. Buddhističtí mniši bývají poté zpravidla vyzváni, aby se i nadále věnovali formálnímu studiu, jež klade v první řadě důraz na akademické znalosti. Bhante Wimala se však rozhodl pro cestu orientovanou praktičtěji, a v posledních dvaceti letech procestoval svět. Je iniciátorem řady charitativních projektů, a na přednáškách lidem zprostředkovává buddhistické učení.

Pravidelně navštěvuje také Českou republiku, kde s pomocí dalších lidí založil buddhistické centrum Lotus v Praze a meditační centrum Samadhi v Tupadlech u Mělníka.

Minulá karma
srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz