Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Minulá karma

Znám řadu lidí, kteří se mylně domnívají, že karma znamená výhradně následky něčeho, většinou něčeho špatného, čeho se dopustili ve svých minulých životech. Když se jim pak něco nepovede, říkají: "Asi jsem v některém ze svých minulých životů spáchal něco ohavného, že si tohle zasloužím... " Ano, existují síly plynoucí z našich minulých životů, které nám mohou přinést v tomto životě zážitky příjemné nebo bolestivé. Přesto není karma minulých životů jediným hybatelem našich současných zkušeností. Minulá karma je pouze jedním z faktorů, které nám ovlivňují současný (i budoucí) život. Současné skutky (současná karma) je z hlediska směru, jakým se náš současný život ubírá, faktorem mnohem zásadnějším. Právě nad svými současnými, nikoli minulými skutky máme moc a jejich prostřednictvím můžeme měnit vlastní osud. Jediným skutečným zachráncem a vykupitelem člověka je jeho současná karma, již ovládá vlastní vůlí, nikoli jakési vnější všemocné božstvo či jiná bytost. Právě díky síle a potenciálu současné karmy se jedinec nemusí stát otrokem své karmy minulé, nebo žít pouze proto, aby zaplatil za své minulé skutky.

Podle buddhistického učení představuje minulá karma všechny duševní a tělesné skutky předcházející tomuto okamžiku a s nimi spojené následky. V tomto smyslu to pak znamená, že jestliže jste před týdnem v zaměstnání ukradli nějaké peníze a dnes vás za to šéf vyhodil, je výpověď následkem minulé karmy, tedy krádeže. Toto je příklad nepříznivé karmy. Jestliže jste se čtyři roky věnovali pilně studiu a obdrželi diplom, pak udělení diplomu je výsledkem dobré karmy, jíž bylo vaše pilné studium. Když se současnost změní v minulost, vaše vědomí s ní neztrácí spojení. Nitky oněch neviditelných sil i nadále ovlivňují přítomnost a budoucnost. A přestože následky minulých karmických sil mohou ve vás samy o sobě vyvolat směs příjemných nebo nepříjemných zážitků, můžete se od těch nepříjemných odpoutat prostřednictvím vlastní vůle a současné karmy. Lze to připodobnit ke zručnému kormidelníkovi, který svou loď řídí pryč od nebezpečných skalisek, a to navzdory divoké bouři, která ji žene nesprávným směrem.

Představme si, že jsem v minulosti spáchal něco opravdu ošklivého. Můj čin vyšle spoustu ničivé karmické energie, která se mi nějakým způsobem vrátí. Jak mě tato energie ovlivní, však bude záviset na současném stavu mé mysli. Bude-li zaplněna chaosem a negativní energií, bude vlastně zralá přijmout negativní energii z minulosti. Za takové situace zakusím plně důsledky sil minulé karmy. Nyní si představme, že mne stejná negativní energie zasáhne v okamžiku, kdy je má mysl naladěna pozitivně. Jsem soustředěný a naplněný pocitem míru, mé srdce je čisté a jasné. Jak mne energie z minulosti zasáhne, bude záležet na míře pozitivní energie, jež mou mysl právě v ten okamžik bude naplňovat. Pokud to bude energie silně pozitivní, potom na mne bude mít energie minulé karmy jen malý účinek a může se dokonce úplně vytratit, aniž mi způsobí jakoukoli škodu. Víra, že člověk má moc zmírnit nebo dokonce zrušit negativní dopady minulé nepříznivé karmy každého z nás motivuje, aby tváří v tvář složitým okamžikům života jednal správně.

Na Srí Lance se někteří lidé obracejí o radu k astrologům, kteří jim pomohou určit, jaké dobré skutky mají vykonat, aby při konfrontaci s hrozícím nebezpečím nebo v životu nebezpečné situaci dokázali vyvolat proud opačně působící kladné energie. V případě naléhavé potřeby pak skutek vykonají. Patří sem vypouštění ptáků či jiných zvířat z klecí, vykupování krav z jatek, návštěva chrámu a následná meditace, poskytování potravy chudým, pomoc nemocným a další charitativní práce. Pro buddhisty mají tyto tradiční zvyky symbolický i faktický význam. Většina lidí k nim přistupuje spíše z náboženských důvodů a nehledá v nich logické důvody. Za takovým zvykem se však skrývá přijetí minulosti i toho, že nad člověkem může mít moc minulá karma. Přesto bychom si měli pamatovat, že pánem našeho osudu bude vždycky síla současného stavu mysli. Pokud toto pochopíme, není třeba se zbytečně trápit minulostí a cítit se jako bezmocná oběť karmy předchozích životů.

Člověk by měl být připraven na všechno, co pochází z tajemné minulosti. Pracujte, abyste do přítomnosti vnesli neporušenost a do svých srdcí a myslí čistotu. Trápí-li vás špatnosti spáchané v časech minulých, odložte své obavy. Nikdy není příliš pozdě běh věcí zvrátit a pokusit se od tohoto okamžiku o nápravu. Klíčem k vlastnímu štěstí jsou člověku přítomné skutky. Nedovolte, aby vám činy spáchané v minulých životech, ani kým jste tehdy byli, znemožnily otevřít dveře. Je na vás, zda si zvolíte trápení, nebo zda se rozhodnete být šťastní, spokojení a vychutnáte si pocit míru tady a teď. Podle mého názoru se může správné pochopení zákona karmy pro člověka stát nejsilnější motivací. Přítomný okamžik v sobě nese neomezenou moc řídit lidský osud. Vítr vanoucí z minulosti lze využít a navést vlastní život zvoleným směrem. Nevzdávejte se karmě minulých životů a nedělejte ze sebe oběť. Buďte si vědomi přítomnosti a poznejte sílu, která je v ní pro vás ukrytá. Pak naleznete v tomto životě mír a štěstí bez ohledu na vlastní karmickou minulost.

srivatsa - buddhismus

ukázka z knihy Učení lotosu nakladatelství Labrix, 2002   | Bhante Wimala | buddhismus.cz |