Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Mentální koncentrace

Mentální koncentrace spočívá v postupném stahování mysli od smyslových předmětů a pojmových představ, takže soustředění mysli nebude kolísat a bude upřeno na předmět, až se mysl ustálí a zklidní a dovolí tělu i mysli zakusit úchvatnou extázi. Když člověk dosáhne "duševní nehybnosti", zakouší duševní a tělesnou extázi a má také mysl plně pod kontrolou. Takové mysli je možno bez námahy použít ke koncentraci na jakýkoliv hodnotný předmět. Současně se nástroj koncentrace naplní nadpřirozenými duševními silami a může vykonávat zázraky a jiné nadzemské činy.

Hlavní hodnotou šamathabhávany je to, že pokud se získáním šamathabhávany dosáhne vipassány, který uskutečňuje šúnjatu, je možné zcela odstranit jev samsáry. Navíc to přináší mnohé další dobré výsledky. Ze šamathabhávany se například odvozuje téměř veškerá znalost trijány:

 1. šrávakajány
 2. pratjékajány
 3. mahájány

Jestliže se koncentrace provádí s cílem dosáhnout buddhistických útočišť, stává se koncentrací buddhistickou. Jestliže se koncentrace provádí s cílem bódhičitty, stává se mahájánovou buddhistickou koncentrací. K tomu, aby byla šamathabhávana úspěšná, musí být splněny následující podmínky:

 1. Místo k meditaci musí být v ústraní, klidné a klimaticky vhodné. Hluk meditaci narušuje.
 2. Člověk, který medituje, musí být spokojený a musí mít málo potřeb. Měl by se odpoutat od všech světských nečistot a měl by být odhodlán neoddávat se žádné nemorálnosti v činech ani v řeči.
 3. Musí jasně pochopit instrukce a metody hluboké meditace. Měl by si být plně vědom toho, že za žádostivost se platí a že svět jevů je pomíjivý.

Podle ušlechtilého bódhisattvy Maitréji se šamathy dosáhne opuštěním pěti nedostatků a přijetím osmi do nitra zaměřených mentálních schopností. Pět nedostatků, kterých je nutno se zbavit, tvoří:

 1. Ochablost (nedbalost), která pramení z lhostejného přístupu k meditaci.
 2. Zapomnětlivost týkající se předmětu meditace.
 3. Přerušování, kterým mysl buď zleniví, nebo se intenzívně rozruší (kvůli chtíči).
 4. Neschopnost tomuto přerušování zabránit.
 5. Imaginární přerušování a přijímání falešných protiopatření.

Pěti nedostatkům se lze vyhnout, přijmeme-li osm do nitra zaměřených schopností. Jsou to:

 1. Víra v klady meditace a schopnost je rozlišovat.
 2. Upřímná touha meditovat a schopnost to učinit.
 3. Vytrvalost a radostná nálada.
 4. Začátek mentální a fyzické extáze.
 5. Svědomité úsilí koncentrovat se na předmět meditace.
 6. Svědomité hlídání jakéhokoliv sklonu k lenivosti nebo silnému rozrušení. Za předpokladu, že mysl se dělí na pět částí, musí jedna část omezovat mysl jako celek, aby nezlenivěla nebo se silně nerozrušovala, když se ostatní čtyři části společně koncentrují na předmět meditace.
 7. Okamžitá připravenost působit proti nebezpečí odvedení pozornosti v okamžiku, kdy si toho člověk povšimne.
 8. Zmírnění protiopatření, jakmile protiopatření dosáhne žádaného účinku. Praxe a cvičení osmi do nitra zaměřených mentálních schopností odstraňuje pět nedostatků a vyúsťuje v postupné zvyšování síly koncentrace. Tento proces musí projít devíti stupni mentální koncentrace.
srivatsa

dalajlama | buddhismus.cz