Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Delog - cesta do říší za hranicemi smrti

Dinga z oblasti Aso, Khargja a další, většina lidí z tohoto kraje bloudila v bardu. Bloudil zde také Rinčhen Dargje. Jistý Ňima Öleb se zrodil v Oživujícím pekle. Bylo zde také asi deset lidí z Adži. Některé se narodili v peklech, jiní v říši prétů.

Jistý Abo měl hlavu velkou jako hliněný hrnec a strašlivě zdeformované tělo. Ústa měl malá jako oko jehly a jícen šíře koňské žíně. Břicho však měl velké jako celé město. Ruce měl zaťaté v pěst, dlouhé nehty natřikrát propichovaly jeho sevřené dlaně. Byl příšerně hladový, ale nemohl nalézt nic k jídlu. Z úst mu vyšlehávaly jazyky plamenů. Jeho trýzeň si dokáže málokdo vůbec představit.

Zeptala jsem se: "Jaký čin dovedl tohoto muže k takovému utrpení?" Bylo mi řečeno, že nikdy neobětoval Třem klenotům, představitelům vyšších stavů ani nedával milodary bytostem nižších stavů existence. Nikdy nedal více než jen trochu, a to i s lakotou a strachem, že bude mít málo. Můj známý, Atar z rodu Tanpa z Thromtogu, tam byl také. Zpráva jeho matce a blízkým příbuzným zněla: "Nevzdávejte se své praxe ctnosti, odříkávejte mantru mani a rituál Akšóbhji a přispívejte na velká shromáždění mnichů."

Zrodil se zde také Taši Tondrub z rodiny Nag a zakoušel nepředstavitelné utrpení. "Jaké činy vykonal tento muž, že jej přivedly k takovým následkům?" zeptala jsem se své společnice Táry. "Nedodržoval své samaje, a jednal sobecky a domýšlivě," odvětila. "Neustále přemýšlel: Jestlipak získám toto, či ono?" Pro svou rodinu mi dal následující vzkaz: "Prosím, odříkejte za mě sedmdesát milionů manter mani a Sútry osvobození, vyznejte se ze svých škodlivých činů, modlete se a pronášejte přání na velkých shromážděních."

I Gjašo Acang se zrodil v říši prétů. Nepředstavitelné množství dalších, mně známých i neznámých, se zde zrodilo také. Tato říše byla skutečně hrůzná. Bytosti zde byly mimořádně zesláblé, protože nikdy nemohly najít nic k jídlu či k pití. Vlasy měly zježené, těla vyzáblá, ústa jako oko jehly, hrdla útlá jako koňská žíně, břicha jako celé země a údy jak stébla trávy. Nehty měly tak dlouhé, že devětkrát propichovaly jejich v pěst sevřené dlaně.

srivatsa - buddhismus

ukázka z knihy Delog - cesta do říší za hranicemi smrti nakladatelství Mezera, 2006   | buddhismus.cz