Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Zelená Tára

Tára

Ženský bódhisattva soucitu indického původu, kterého přejal mahájánový buddhismus. Tára སྒྲོལ་མ་ (Skt. Tārā) v Tibetu nazývaná Dölma je esence řeči všech buddhů a ztělesnění nezměrného buddhovského soucítění. Zrodila se ze slz Avalókitéšvary a ztělesňuje lásku k žijícím bytostem. Tára je něčím velmi dávným a představuje to, co nazýváme prvotní moudrostí či poznáním. Dosáhla velké obliby především v Tibetu a Mongolsku, známá je také v Číně a v Japonsku.

Zelená Tára

Tára je zdrojem osvícení, který je přítomný v nás všech, proto se také nazývá matkou všech buddhů. Podle některých tanter tato praxe pochází od jednoho buddhy z předchozích kalp. Tára dokáže ochránit nejen od osmi druhů strachu:

  1. sloni (zaslepenost a nevědomost)
  2. lvi (pýcha)
  3. požár (hněv)
  4. jedovatí hadi (žárlivost či závist)
  5. zloději (chybný náhled)
  6. vězení a řetězy (chamtivost)
  7. voda (touha či připoutanost)
  8. démoni (pochybnosti)

ale také od veškerého utrpení, zahrnujícího i nekonečné utrpení všech bytostí v samsáře. Tím největším strachem je strach ze samsáry samotné. Je ovšem třeba si uvědomit, že abychom překonali strach ze samsáry, musíme dosáhnout realizace.

Zelená Tára སྒྲོལ་ལྗང་ (Skt. Śyāmatārā) se zobrazuje vsedě s pravou nohou dole, protože je vždy připravena vstát a poskytnout pomoc. V levé ruce drží dvěma prsty modrý lotos jako symbol uskutečnění všech šesti páramit, další tři zvednuté prsty symbolizují tři klenoty. Její pravá ruka je buď v mudře čhogdžin, kdy má dlaň stočenou vzhůru, což naznačuje její schopnost nabídnout siddhi úplné realizace, nebo v mudře kjabdžin, mudře poskytnutí ochrany s dlaní směřující dolů. Uprostřed její pravé dlaně je kolo Dharmy.

mantra Táry

Nejčastěji používaná mantra Zelené Táry zní:

Om Táre Tuttáre Ture Sváhá

existuje také kratší mantra:

Om Táre Tam Sváhá

Tára se objevuje v mnoha podobách, celkem má jednadvacet variant. Hlavní dvě jsou Bílá Tára སྒྲོལ་དཀར་ (Skt. Sitatārā) a Zelená Tára, pokojné a usměvavé. Tři tantrické jsou podoby hněvivé:

Podle tantrického systému má každá Tára svojí mantru, je tedy jednadvacet různých manter. K jejich používání je třeba jednadvacet různých transformací a pro každou z forem Táry je třeba iniciace.

Jedenadvacet chvalozpěvů na Táru

Jedenadvacet chvalozpěvů na Táru སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ་ (Skt. Namastāraikaviṃśatistotraguṇahitasahita) odpovídá jedenadvaceti různým manifestacím Táry a každá z nich souvisí se specifickým typem aktivity. Tento způsob praxe patří k cyklu nauk Longčhen ňingthig ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་. Při odříkávání Jedenadvaceti chvalozpěvů na Táru se není třeba transformovat do jedenadvaceti různých forem Táry, stačí setrvat ve vizualizaci Zelené Táry.

Jetsün Drakpa Gyaltsen གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། napsal komentář ke chvalozpěvům na Táru a Dilgo Khjence Rinpočhe དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ složil přání Světlo soucitu ༄༅། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་གསོལ་འདེབས་ཐུགས་རྗེའི་འོད་སྣང་ཞེས་བྱ་བཞུགས།

srivatsa

buddhismus.cz