Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

legenda o Mahámuni

Buddha a pět set arhatů putovali z Indie do Selagiri v Barmě, protože tamější král si přál vzdát Buddhovi poctu. Pozval Buddhu do hlavního města, aby tam sedm dní učil Dharmu. Když měl Buddha odjet, král ho požádal, aby mu zanechal svoji podobiznu.

Sochař se zázračnými schopnostmi pracoval sedm dní na odlitku sochy, která měla přesně zachycovat Buddhovu podobu. Buddha pak na sochu dýchl, aby ji oživil, a od té chvíle nedokázali odlišit Buddhu od jeho zobrazení. Buddha předpověděl, že zatímco on odejde v osmdesáti letech do nirvány, socha zde zůstane pět tisíc let.

Socha přežila jak požáry, tak i loupežné úmysly nepřátelských vladařů a je dodnes předmětem uctívání. Každé ráno za úsvitu jí mnich během obřadu omývá tvář. Podle místní tradice samotné sledování obřadu přináší velké zásluhy.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz