Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Mára

Mára představuje postavu pokušitele. Obvykle je nazýván Namuči, tedy ten, který brání osvobození. V textech se objevuje jednak jako skutečná osoba (božstvo) a jednak jako personifikace zla a vášní, totality světské existence a smrti. Pozdní pálijská literatura popisuje pět Márů:

  1. Mára jako božstvo
  2. Mára nečistot
  3. Mára složek existence
  4. Mára karmických formací
  5. Mára jako smrt

Mára je jakožto skutečná osoba považován za božstvo vládnoucí nejvyššímu nebi ve smyslové oblasti, kde žijí dévové. Sedm let (šest let před probuzením a jeden rok po něm) pronásledoval Mára Buddhu a hledal nějakou jeho slabost. Také se snažil přimět Buddhu, aby neučil Dharmu a odešel do parinirvány. Když pak doba Buddhova odchodu do parinirvány nastala, tak ho pobízel. Ale Buddha jednal v obou případech podle vlastního uvážení.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz