Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Marpa

1012 ~ 1096

Marpa

Sedlák, myslitel, guru a nakonec jeden z nejuctívanějších tibetských světců Marpa Chökyi Lodrö མར་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ zvaný překladatel získal svoje jméno díky trpělivé praxi a překládání nauk mahámudry do tibetštiny. Marpa byl na rozdíl od jiných laik s početnou vlastní rodinou. Neutěšený stav buddhismu v Tibetu zrodil v Marpovi touhu navštívit Indii a studovat Dharmu přímo v místech jejího zrodu.

Postupně podnikl tři cesty do Indie, spojené s riskantními přechody horských průsmyků, nebezpečím loupežných přepadů, dotěrností hamižných celníků i neodbytných daňových výběrčích. Marpa všechny překážky zvládnul, až dorazil ke svému cíli, jímž byl jógin Náropa. Netušil, že pravé utrpení mu teprve nastane, až ho jeho učitel bude podrobovat nejrůznějším zkouškám. I zde však Marpa obstál a navíc zvládl mnohé tantrické nauky, z nichž uvedl do Tibetu především Šest nauk Náropy ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་.

Okolo Marpy, který měl rodinu a vlastnil velký statek se shromáždilo mnoho žáků, nejdůležitější byl Milaräpa. Mnoho roků meditoval v jeskyních, získal hluboký vhled a stal se slavný jako básník a duchovní mistr. Když ve věku 80ti let umíral, odevzdal linii Gampopovi. Ten byl prvním mnichem ve škole Karma Kagjü a vytvořil organizaci klášterního systému Kagjü.

srivatsa

buddhismus.cz