Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Odorik z Pordenone

1286 - 1331

Odorik z Pordenone

Františkánský bratr Odorik z Pordenone vykonal v letech 1316 - 1330 cestu jako papežův vyslanec na dvůr Velkého chána do tehdy mongolského Pekingu. Po cestě nazpátek kolem roku 1326 navštívil zřejmě Tibet. Odorik věnuje Tibetu celou kapitolu a zmiňuje se i o jeho hlavním a královském městě, které je celé postaveno ze zdí černých a bílých a všechny jeho ulice jsou dlážděné. Je tímto městem však skutečně Lhasa, jak se často soudí? Na rozdíl od jiných měst, které projížděl, jí nejmenuje. Je dokonce možné, že zapsal jenom něčí vyprávění. Ve svém rukopisu Odorikova cestopisu totiž uvádí: svědčím a svědectví vydávám, že všechno, co zde výše psáno, buď na vlastní oči jsem viděl, nebo od lidí víry hodných slyšel; věrohodnost toho, co jsem sám neviděl, dotvrzena jest tím, že v oněch krajích obecně se to vypravuje.

Většina vědců se dnes shoduje, že Odorikův Tibet ležel pravděpodobně severněji od území, které tímto jménem dnes označujeme. V mongolské době území Tibetu zahrnovalo i části několika čínských provincií a Odorik zřejmě převzal oficiální topografickou terminologii tehdejšího Mongolska.

Odorikův cestopis byl psán latinsky, ale brzo vznikly i překlady do francouzštiny, němčiny a italštiny. Ve své době byl přinejmenším stejně oblíbený, jako dílo sepsané cestovatelem Marko Polo.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz