Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Rangdžung Rigpä Dordže

1924 ~ 1981

Rangdžung Rigpä Dordže

Šestnáctý karmapa začal svůj výcvik v klášteru Palpung, kde obdržel učení tanter, súter, Šesti jóg Náropy a mahámudry. Jeho hlavní učitelé byli Situ Päma Wangčhug a Džamgön Paldän Khjence Öser. V roce 1931, když bylo karmapovi sedm let, provedl za přítomnosti tisíců lidí svoji první ceremonii černé koruny.

V únoru 1959 shromáždil 160 přívrženců ze svého sídla v klášteře Cchurphu a odvedl je před hrozící čínskou okupací do Bhútánu. Vzali s sebou většinu svatých pokladů a relikvií kláštera Cchurphu, které zde byly schraňovány po staletí. Členové královské rodiny Sikkimu mu ve své zemi věnovali stálé místo a s finanční pomocí sikkimské a indické vlády zde bylo do roku 1966 postaveno nové karmapovo sídlo, klášter Rumtek. V roce 1974 karmapa navštívil Evropu, Kanadu a Spojené státy, a několikrát zde provedl ceremonii černé koruny.

Karmapa zemřel v roku 1981 v Chicagu při své návštěvě Ameriky. Před kremací, během sedmi týdnů po jeho smrti, se jeho tělo spontánně zmenšilo na velikost malého dítěte. Kremace proběhla v Rumteku, v Sikkimu. Po ní byly v kremační stúpě nalezeny neuvěřitelné relikvie - některé kosti z jeho těla se zformovaly v dokonalé podobizny Buddhy. Během kremace se okolo slunce na jasném modrém nebi objevila duha. Když karmapovo tělo hořelo, vykutálel se na hranu kremační stúpy jakýsi předmět směrem k Tibetu. Okolo stojící lamové tento předmět zvedli a zjistili, že to je karmapovo srdce. V popelu pak byly nalezeny neporušené oči a jazyk. Byl to dar od karmapy, který se měl uchovat do budoucna jako relikvie. Tradičně takový jev znamená, že tělo, řeč a mysl se sjednotily, aby byly uchovány jako relikvie a v budoucnu předávaly intenzivní odkaz osvícení a požehnání všem bytostem. Takový úkaz je běžný jen u nejvyšších realizovaných buddhistických jogínů (to samé se přihodilo při kremaci Gampopy a druhého karmapy).

srivatsa - karmapa

buddhismus.cz