Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Rangdžung Rigpä Dordže

1924 ~ 1981

Rangdžung Rigpä Dordže

Šestnáctý karmapa začal svůj výcvik v klášteru Palpung, kde obdržel učení tanter, súter, Šesti jóg Náropy a mahámudry. Jeho hlavní učitelé byli Situ Päma Wangčhug a Džamgön Paldän Khjence Öser. V roce 1931, když bylo karmapovi 7 let, provedl za přítomnosti tisíců lidí svoji první ceremonii černé koruny.

V únoru 1959 shromáždil 160 přívrženců ze svého sídla v klášteře Cchurphu a odvedl je před hrozící čínskou okupací do Bhútánu. Vzali s sebou většinu svatých pokladů a relikvií kláštera Cchurphu, které zde byly schraňovány po staletí. Členové královské rodiny Sikkimu mu ve své zemi věnovali stálé místo a s finanční pomocí sikkimské a indické vlády zde bylo do roku 1966 postaveno nové karmapovo sídlo, klášter Rumtek. V roce 1974 karmapa navštívil Evropu, Kanadu a Spojené státy, a několikrát zde provedl ceremonii černé koruny.

Mnohokrát také demonstroval schopnost komunikovat se zvířaty. Během cesty po Evropě se objevil velký černý pták, sedl si na okno místnosti, kde karmapa předával nauky a ťukal na něj zobákem. Karmapa ho nechal pustit dovnitř. Pták letěl přímo k němu a on potom oznámil, že mu pták řekl o dalších dvou ptácích uvězněných v domě několik mil odtud. Poslal tam dva lidi, aby to prověřili. Když k tomu domu přijeli, skutečně objevili dva ptáky a pustili je na svobodu.

Karmapa zemřel v roku 1981 v Chicagu při své návštěvě Ameriky. Před kremací, během sedmi týdnů po jeho smrti, se jeho tělo spontánně zmenšilo na velikost malého dítěte. Kremace proběhla v Rumteku, v Sikkimu. Po ní byly v kremační stúpě nalezeny neuvěřitelné relikvie - některé kosti z jeho těla se zformovaly v dokonalé podobizny Buddhy. Během kremace se okolo slunce na jasném modrém nebi objevila duha. Když karmapovo tělo hořelo, vykutálel se na hranu kremační stúpy jakýsi předmět směrem k Tibetu. Okolo stojící lamové tento předmět zvedli a zjistili, že to je karmapovo srdce. V popelu pak byly nalezeny neporušené oči a jazyk. Byl to dar od karmapy, který se měl uchovat do budoucna jako relikvie. Tradičně takový jev znamená, že tělo, řeč a mysl se sjednotily, aby byly uchovány jako relikvie a v budoucnu předávaly intenzivní odkaz osvícení a požehnání všem bytostem. Takový úkaz je běžný jen u nejvyšších realizovaných buddhistických jogínů (to samé se přihodilo při kremaci Gampopy a druhého karmapy).

srivatsa - karmapa

linie karmapů | buddhismus.cz |