Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Sikkim

Sikkim se jako svébytná jednotka vynořil poměrně pozdě, někdy v polovině 17. století. Do té doby byl součástí okolních státních útvarů s výjimkou Tibetu. Od roku 1975 je Sikkim svazovým státem Indické republiky. Sousedící Bhútán, Nepál a nahoře Tibet ho oddělují mohutnou hradbou hor. Populace asi 540 000 lidí je rozdělená na tři jazykově a nábožensky odlišné skupiny:

Zatímco Nepálci jsou většinou hinduisté, Lepčové a Bhútiové se hlásí převážně k tibetskému buddhismu ňingmapovského ražení, který je v zemi již po staletí oficiálním státním náboženstvím. Ten sem zavedl Padmasambhava, který zde v 8. století ukrýval termy.

Nejstarší ňingmapovské kláštery jsou Sangnag-čhöling, Dubde, známý svojí velkolepou stúpou a Pämajangce, zbudovaného podle hlavního ňingmapovského kláštera Mindoling jihovýchodně od Lhasy. Nejznámějším a nejnavštěvovanějším sikkimským klášterem je Rumtek, v blízkém okolí hlavního města Gangtok.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz