Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Khenpo Sonam Phuntshok

* 1970

Khenpo Sonam Phuntshok

Je jedním z předních mnišských žáků Dzongsar Khjence Rinpočheho. Nejprve studoval angličtinu v Bhútánu, odkud pochází. Posléze se zde stal mnichem, a devět let studoval na Dzongsar Institutu v Biru a později v Chauntře, kde prošel klasickým studijním výcvikem v buddhistické filozofii. V Bhútánu poté absolvoval tříletý meditační retreat. Na závěr svého studia obdržel v lednu 2013 od Rinpočheho akademický titul Khenpo.

Ve studiích angličtiny pokračoval během svého pobytu v Kanadě a Austrálii. Pod vedením Dzongsar Khjence Rinpočheho se účastnil mnoha překladatelských projektů, včetně překladu sádhany Vima Ladrub ve spolupráci se Stevem Clinem. Spolu s Janine Schulz přeložil Ushnishavijaya sadhanu. Je členem týmu překladatelů pro překlad sádhany Chime Phagma Nyingtik. V současné době žije v New Delhi, kde se podílí na výzkumném projektu, zaměřeném na linie transmisí v rámci tibetského buddhismu. Spolupracuje také na anglickém překladu biografie Khjence Čhökji Lodra (předchozí inkarnace Dzongsar Khjence Rinpočheho) od Dilgo Khjentse Rinpočheho, která by měla být vydána v roce 2015.

Khenpo Sonam Phuntsok je pověstný svou hlubokou skromností, a oddaností k Dzongsar Khjence Rinpočhemu. Z jeho pověření od podzimu 2014 v Evropě, Austrálii a Severní Americe předával vysvětlení k praxím již dříve předaných Dzongsar Khyentse Rinpočhem.


srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz