Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpočhe

* 1961

Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpočhe

Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpočhe známý také jako Khjentse Norbu se narodil roku 1961 v Bhútánu do rodiny vysoce postavené v buddhistické hierarchii. V sedmi letech byl rozpoznán Kyabje Sakya Trizinem jako hlavní inkarnace jednoho z největších dzogčhenových mistrů své doby Dzongsar Khjentse Chökyi Lodrö 1893 - 1959. Je hlavním představitelem linie Khyentse (patřící k hnutí Rime), která měla klíčový podíl na "renesanci" tibetského buddhismu v 19. století, vyznačující se důrazem na nesektářský náhled. Jeho hlavním guruem byl Dilgo Khyentse Rinpočhe, studoval však u třiceti významných představitelů všech čtyř škol tibetského buddhismu, jako 14. dalajlamy, 16. karmapy a Kyabje Dudžom Rinpočheho. Formální buddhistické vzdělání a výcvik získal na indické Sakya College pod vedením Kyabje Sakya Trizina, později studoval také na School of Oriental and African Studies při University of London.

Již v mládí se zasloužil o publikování řady vzácných textů. V roce 1980 zahájil obnovu kláštera Dzongsar v Tibetu, založil také řadu retreatových center v Indii a Bhútánu. Následně v roce 1989 založil organizaci Siddhartha’s In­tent, sdružující centra dharmy po celém světě, s důrazem na prohlubování pochopení buddhistických učení napříč různými kulturami a tradicemi. Roku 2001 inicioval vznik nadace Khyentse Foundation, neziskovou organizaci podporující instituce a jednotlivce, věnující se praxi a studiu Dharmy, a také finančně zaštiťující naplnění jako aspirací a aktivit. Rovněž stál za vznikem projektu 84000, který je svého druhu prvním systematickým pokusem o úplný překlad buddhistického kánonu do angličtiny, i dalších západních jazyků. Rinpočhe také založil organizaci Lotus Outreach, která se zaměřuje na zajištění vzdělání, zdravotní péče a bezpečnosti pro ohrožené ženy a děti v rozvojovém světě, uprchlíky a oběti obchodování s lidmi.

Rinpočhe je mimo buddhistický svět rovněž znám jako autor a režisér úspěšných celovečerních filmů:

a je autorem několika knih, které byly přeloženy do mnoha jazyků:

Khyentse Rinpočhe je ale především buddhistický učitel, a všechny jeho další aktivity jsou pouze kreativní odpovědí na tuto centrální aspiraci. V naší době, kdy tradiční struktura tibetského buddhismu musí čelit výrazným změnám, a kdy buddhismus proniká do jiného kulturního prostředí, je Rinpočhe známý lehkostí, s jakou se pohybuje mezi různými kulturami a lidmi, resp. oddaností, s jakou filosofii a učení cesty vedoucí k osvícení přináší všem, kdo mají otevřená srdce.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz