Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Tibetská medicína

Na tomto světě jsou všechna dýchající stvoření, všechny bytosti, ať už lidské nebo zvířata, vystaveny různým formám utrpení. Podle tibetské medicíny, ať jsme tělesně zdraví či nikoliv, jsme v podstatě všichni nemocní. I když nemoc není zjevná, je přítomna latentně. Tato skutečnost znesnadňuje chápání rozsahu nemoci.

tibetská medicína anatomie

Tibetská medicína, odvozená hlavně od indické buddhistické medicíny, se soustřeďuje na obnovování a udržování rovnováhy mezi třemi fyzikálními faktory - třemi šťávami:

Třebaže např. žluč zahrnuje žluč, kterou vyměšuje žlučník, je to mnohem víc, protože je to také tekutina, která je zodpovědná za dobrý zrak, za silný duševní náhled atd. To znamená, že pojmy vítr, žluč a sliz mají velmi široký význam. K obnovování a udržování rovnováhy mezi těmi snadno narušitelnými faktory pomůže dieta, změna chování, léky a přídavná léčba. Základní systém byl doplňován praktickými poznatky zkušených tibetských lékařů, kteří ho používali po více než tisíc let.

tibetská medicína léčba zlomenin

ze spisu tibetské medicíny pojednávajícího o léčbě zlomenin

Vzdálené příčiny nemocí jsou v základní nevědomosti bytostí bloudících v cyklické existenci. Protože nechápou podstatu fenoménů, jsou vtahovány do žádostivosti, nenávisti a zatemnění. Tyto vytvoří duševní modely, které pak samy zase vedou k nerovnovážným stavům mezi větrem, žlučí a slizem - stavům, které se projeví jako nespočet nemocí.

Pokud se týká původu chorob, Buddha Šákjamuni učil, že existuje 84 000 různých druhů sužujících emocí, jako např. žádostivost a nenávist, které mají odpovídající účinky na bytosti a tím vyvolávají 84 000 různých druhů nemocí. Tyto se dají shrnout do 1016 druhů nemocí, které se dají dále shrnout do 404. Faktory, které vedou k nemocem, jsou příčiny a podmínky, a tyto druhé umožňují příčinám, aby dozrály a projevily se.

Čtyři třídy nemocí

Nemoci lze podle tibetské medicíny klasifikovat různými metodami podle jejich lokalizace v těle, druhu, faktorů prostředí atd. Zde, bereme-li v úvahu čtyři třídy těchto 101 nemocí, vycházejí nám 404:

  1. 101 nemocí, které jsou pod silným vlivem jednání v dřívějším životě (karma)
  2. 101 nemocí současného života, které mají své příčiny v rané době života a projevují se později v současném životě
  3. 101 nemocí ve spojitosti s duchy
  4. 101 mírných nemocí, které takto nazýváme, protože se dají vyléčit jednoduše správnou dietou a chováním, aniž je nutno uchýlit se k lékům a přídavným léčebným metodám

Poslední druh, mírné nemoci, mohou vzniknout z nesprávného stravování nebo chování; proto se upraví samy bez jakéhokoliv léčení, upraví-li se dočasné způsoby diety a chování, které je vyvolaly. Avšak nemoci jedné doby života, které mají svou příčinu v dřívější části vašeho života a projevují se v pozdější době a jsou spojeny s karmou, jsou obyčejně smrtelné, pokud se neléčí. Při tomto druhu nemocí je životně důležité, aby se vyhledalo léčení.

V některých případech může být léčba hmotnými prostředky nedostatečná; bude nutno použít duševní postupy jako např. odhalení minulých zlých činů (zpověď), zmenšení jejich síly mravnými činy a rozhodnutí zdržet se v budoucnosti takových činů. V těchto případech působí mravná činnost a léková terapie součinně.

Tibetská medicína ve čtyřech spisech nazvaných Čtyři tantry

kořenová tantra

Velmi krátký spis podává nárys, o čem je tibetská medicína.

vysvětlující tantra

Pojednává o embryologii (utváření lidského těla), anatomie, příznaky smrti, jak určité podmínky vedou k projevům nemocí, o charakteristických příznacích určitých nemocí, o funkcích větru, žluče a slizu, pokud působí správně, a jakým způsobem vedou k nemocem, jsou-li v nerovnováze, i o příslušných lécích pro úpravu určitých potíží. Tato druhá tantra také předepisuje dietu a způsoby chování pro udržování zdraví a pro boj proti nemocem - např. druhy potravin, kterým bychom se měli vyhýbat, kvalitu a množství potravin, které bychom měli jíst, a různé druhy chování - sezónní chování, denní chování a dočasné chování.

tantra ústní tradice

Popisuje různé druhy nemocí, etiologii (jejich příčiny), patologii (jejich podstatu) a terapii. Pojednává o každé z důležitějších nemocí zvlášť a velice podrobně - rozebírá jejich příčiny, podmínky a příznaky jakož i léčebné metody, které se mají použít.

poslední tantra

Zabývá se diagnostickými metodami jako např. vyšetřováním moče a sledováním tepu, a také výrobou léků.

srivatsa

buddhismus.cz