Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Tři káje

Tři světy existence jsou od počátku čistou dimenzí osvícení. Tělo, hlas a mysl jsou ovlivňovány a omezovány dualismem a vášněmi, proto jsou příčinou vnitřního zmatku a utrpení. Uskutečnění pravé přirozenosti umožní třem rovinám existence projevit se ve svém původním, očištěném stavu.

Dharmakája

Podstata, která nikdy nepovstala, nikdy se nezrodila, sama o sobě dokonalá v nejzazší dimenzi jevů, je dharmakája. Je to prázdný, otevřený aspekt. Tato prázdnota je spojena s naší přítomností. Jedná se o prvotní stav mysli, dimenzi podstaty existence, je neoddělitelností prázdnoty a jasnosti.

Sambhógakája

Tento stav, v němž se projevuje celá dimenze „bohatství“ samsáry a nirvány jako jediná věc, ve své odlišnosti a úplnosti, se nazývá sambhógakája. Ačkoli je podstata prázdná, přesto je zde potenciál manifestace. Zde se manifestují bytosti ze světla. Je to prvotní stav hlasu, čistá dimenze energie, čistá dimenze pěti elementů.

Nirmánakája

Cokoli povstává jako vize přirozenosti vědomí (rig pa) mysli se projevuje, a přesto současně není ničím konkrétním: toto je nirmánakája, která pomáhá bytostem podle jejich přání. Čistou nirmánakáju představují buddhové, kteří přišli do našeho světa, aby vedli bytosti k vysvobození.

srivatsa

buddhismus.cz