Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

tři světy samsáry

Tři hlavní stavy existence uvnitř samsáry, které zahrnují šest říší:

Svět touhy

Svět touhy, v němž se nacházejí pekelné bytosti, prétové, zvířata, lidé, asurové a dévové. Ti všichni mají negativní emoce.

Svět tvaru

Svět tvaru, v němž se nacházejí vyšší nebeské bytosti či bohové. Tento druh existence je plodem záslužných skutků či meditační praxe vykonaných v minulém životě.

Beztvarý svět

Beztvarý svět, ve kterém žijí nebeské bytosti, které, na rozdíl od těch ve světě bez tvaru, nemají těla určitého tvaru jako takového. Jsou čtyři úrovně odpovídající úrovním samádhi. Ačkoli bytosti dvou vyšších říší se vyznačují enormní délkou života v porovnání s lidským a rovněž absencí negativních emocí, jež existují ve světě touhy, stále ještě jsou tyto bytosti zasaženy nevědomostí, protože nezničili klamnou víru v existenci . Přestože hrubé emoce byly dočasně potlačeny, sklony k těmto emocím nebyly vykořeněny vzhledem k nejáství. Z tohoto důvodu bytosti světa tvaru i světa beztvarého musí znovu upadnout do intenzivního utrpení nižších říší.

Pouze tehdy, když jsou negativní emoce dokonale rozpuštěny poznáním prázdnoty, je možno rozpoznat pravou podstatu mysli a dosáhnout vysvobození ze samsáry.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz