Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Borobudur

Borobudur jedni překládají jako "bezpočet Buddhů", de Casparis jej odvozuje z druhé části názvu "Bhumisambharabudara", což znamená "hora nashromážděná ctností bódhisattvy". Další možný výklad je "hora s řadou teras". Indonéské prameny uvádějí, že název může být složen ze dvou slov: slova Budur jakožto názvu místa a sanskrtského slova vihára (klášter), které se vývojem změnilo v byhara a později v bara. Pak by se Borobudur překládal jako "klášter Budur."

Borobudur leží severně od Yogyakarty obklopen horami a sopkami. Byl vystavěn na umělém kopci, navršeném jenom pro tento účel, někdy mezi lety 732 - 900 stavitelem Guanauharmou. Jeho podoba je podle pověsti zakleta v hoře Menoreh, která skutečně připomíná lidskou hlavu. Chrám je postaven z vulkanického andezitu. Jednotlivé kvádry nejsou spojeny žádným pojidlem, pohromadě drží díky důmyslnému systému zářezů a zoubkování. Díky tomu stavba přečkala nejen častá zemětřesení, ale i velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí. Před příchodem muslimů buddhisté chrám zasypali a odkryt byl až v letech 1811 - 1816 britským guvernérem.

Borobudur

Dvojitou základnu stavby tvoří čtverec o délce strany 103 metry. Do výšky obsahuje celkem 9 teras, z toho spodních 6 je čtvercových, a vrchní 3 jsou kruhové. Nejvyšší terasa dosahuje délky 60 metrů. Na samém vrcholu stavby stojí 16 metrů vysoká stúpa. Tato stúpa má vnitřní prostor, v němž spočívá nedokončená socha Buddhy. Tento prostor není přístupný zvenčí. Jednotlivé terasy jsou zdobené pásem 1460 velkých figurálních a 1212 menších ozdobných panelů s basreliéfy obsahujících výjevy ze života Buddhy, včetně jeho předchozích vtělení, známých jako džátaky. K chrámu vedou čtyři brány, obvykle se do něj vstupuje východní. Poté se postupně prochází ve směru hodinových ručiček po obvodu každé úrovně. Takovýmto způsobem je cesta dlouhá asi 5 km. Borobudur má tři části:

Borobudur kámadháta Borobudur rúpadháta Borobudur tárúpadháta

První je ochoz kolem celé stavby, který symbolizuje těsné spojení člověka se světem přání a tužeb. Tato etapa je vyobrazena ve vytesaných reliéfech. Druhá část zahrnuje druhé poschodí. Tvoří jí čtyři čtvercové galerie s balustrádami, které jsou zdobeny reliéfy vystihujícími příběhy z Buddhových životů, a stovkami soch Buddhy. Tato část symbolizuje stádium, kdy se člověk již odpoutal od vášní, ale stále je spjat s formou. Třetí část pak tvoří kruhovité terasy nahoře. Obsahují 32, 24 a 16 malých stúp v podobě vyřezávaného zvonu, takže je vidět dovnitř i skrz ně. Ukrývají v sobě sochy Buddhy. Tato část odpovídá stádiu, kdy člověk dosáhnul dokonalosti a odpoutal se od hmotného světa.

Ve vzdálenosti několika kilometrů leží v západovýchodní ose dvě menší svatyně - Pawon a Mendut. Pawon byla vystavěna jako upomínka na krále Indru, desátého vládce dynastie Šailéndrovců. Dnes je vnitřek svatyně prázdný. Mendut je větší a obsahuje tři monumentální skulptury.

srivatsa

Borobudur - obrázky | buddhismus.cz