Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Stúpa

Stúpa (tib. "čhörten") pochází z Indie a původně to byl náhrobní pomník. Díky buddhismu se stala hlavním náboženským pomníkem s vlastní mnohovrstevnou symbolikou. Na základě své funkce jako relikviáře Buddhy Šákjamuniho a ostatních svatých se stará indická stúpa skládala z obrovské zděné kupole, spočívající na podstavci. Nástavby a vrchol tvořený štíty byly ve srovnání s kopulí malé. Po další staletí zůstávají neměnnou architektonickou tradicí tyto tři hlavní prvky stúpy:

Rané texty i archeologické památky spojují uctívání stúp s Buddhovým životem a zejména s klíčovými místy jeho působení. Běžně se uvádí osm stúp postavených na místě Buddhova narození, probuzení, prvního roztočení kola Dharmy a na místě jeho smrti, dále ve čtyřech městech, v nichž konal zázraky. Stúpy se stavěly také pro minulé Buddhy a pro nejvýznamnější Buddhovy učedníky. Díky buddhismu se stúpy rozšířili po celé Asii. Z dřívějších stúp - relikviářů se později vyvinuly schránky pouze na svaté písemnosti. Pro Tibet příznačný tvar stúpy, symbolizující vstup Buddhy do parinirvány, se váže na indického učence Atíšu, který tento pomník zvonovitého tvaru přivezl z Indie.

tibetská stúpa

Stúpy symbolizují svou stavbou pět prvků:

  1. zemi
  2. vodu
  3. oheň
  4. vzduch
  5. éter

Další skrytý význam stúpy souvisí s vlivem Kálačakra-tantry, která se v roce 1027 dostala do Tibetu. Různé části stúpy jsou zde přiřazovány na jedné straně pěti kosmickým prvkům, a na druhé straně pěti čakrám. Stúpy jsou chápány také jako plastické mandaly, jako zobrazení makrokosmu v podobě mikrokosmu.

srivatsa stupa

buddhismus.cz