Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Životní běh buddhovství

  1. Vzniká myšlenka bódhi. Poznání se postupně rozvíjí, srdce se očistí a mysl se osvobodí od iluze jáství.
  2. Rozpoznání nestálosti věcí. Rozšíření soucitu. U adepta zde převažuje mravnost a moudrost.
  3. Adept odstraňuje svůj hněv, nenávist, omyly. Vyhledává víru, soucit, dobročinnost a nezaujatost. Je zdrženlivý a trpělivý.
  4. Adept se cvičí v dobrých skutcích. Pěstuje si ctnosti, aby se vzdal všeho egoismu.
  5. Začátek studia a meditace, aby pochopil Čtyři vznešené pravdy v jejich pravém světle.
  6. Zde vládne již moudrost. Adept se přesto vrací k základním principům závislého vznikání a nepodstatnosti.
  7. Není tu zcela osvobozen od vášní. Má ještě touhu stát se buddhou a záměr spasit lidstvo.
  8. Adept je oproštěn od chtivé touhy, jeho myšlenky již nejsou tak poutány. Převládá tu svrchovaná ctnost - snaha vidět všechno tak, jak to doopravdy je.
  9. Bódhisattvova činnost není zahalena dualismem ani sobeckostí. Nespokojuje se s klidným odpočinkem, ale věnuje se činně učení Dharmy.
  10. Bódhisattva se stává tathágatou. Je buddhou.
srivatsa - buddha

buddhismus.cz