Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Buddha

V přítomné epoše bude celkem 1002 buddhů, vyučujících Dharmu. Podle starých spisů se zde v dávných časech objevilo již 24 buddhů, ale známé jsou pouze jména těchto šesti - Vipassin, Sikhin, Vessabhuu, Krakuččhanda, Kanakamuni a Kášjapa. Po nich následoval Buddha Šákjamuni, další buddha bude Maitréja. Obecně vzato, všem buddhům jsou vždycky předurčena tato čtyři místa:

  1. místo, kde se stanou buddhy
  2. místo, kde budou poprvé kázat své učení
  3. místo, kde budou vysvětlovat svou nauku v disputaci s jinověrci a potřou je
  4. místo, kde sestoupí z nebe, když tam předtím vykládali Dharmu svým matkám

Podle Nágardžuny je nemožné popsat transcendentní stav buddhy slovy. Obyčejné bytosti si jej nedovedou vůbec představit.

Stupeň buddhovství je jiný, po všech stránkách nepředstavitelný….
Neomezenost buddhových vlastností je,
jak bylo řečeno,
jako prostoru, země, vody, ohně
a vzduchu ve všech směrech.
omezíme-li příčiny na pouhou
míru a nevidíme, že jsou neomezené,
neuvěří člověk bezmeznosti
vlastností buddhů.

Při hledání tohoto slova někdy omylem uvádíte Budha

srivatsa - buddha

buddhismus.cz