Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Buddha

V přítomné epoše bude celkem 1002 buddhů, vyučujících Dharmu. Podle starých spisů se zde v dávných časech objevilo již 24 buddhů, ale známé jsou pouze jména těchto šesti - Vipassin, Sikhin, Vessabhuu, Krakuččhanda, Kanakamuni a Kášjapa. Po nich následoval Buddha Šákjamuni, další buddha bude Maitréja. Obecně vzato, všem buddhům jsou vždycky předurčena tato čtyři místa:

  1. místo, kde se stanou buddhy
  2. místo, kde budou poprvé kázat své učení
  3. místo, kde budou vysvětlovat svou nauku v disputaci s jinověrci a potřou je
  4. místo, kde sestoupí z nebe, když tam předtím vykládali Dharmu svým matkám

Po 4. stol. se vyvinula představa o Ádibuddhovi, jakémsi Prabuddhovi, který existuje od počátku času a stojí na všemi jinými buddhy a bódhisattvy. Ztělesňuje princip buddhy sám o sobě a uvádí se různými způsoby v souvislost s pěti Tathágaty, transcendentními buddhy. Na rozdíl od časově vázaných, pozemských buddhů, nepodléhají transcendentní buddhové přírodním zákonům a jsou všudypřítomní.

Jak se vyvíjí bytost až k dosažení probuzení popisuje životní běh buddhovství v deseti stupních. Buddha je ten, kdo nalézá svobodu ve štěstí i neštěstí. Jeho síla je tak mocná, že ho nemůže ani karma svazovat. Nezáleží na tom, jaký druh karmy buddha má, neboť jí překračuje.

Při hledání tohoto slova někdy omylem uvádíte Budha

srivatsa - buddha

buddhismus.cz