Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Buddha

V přítomné epoše bude celkem 1002 buddhů, vyučujících Dharmu. Podle starých spisů se zde v dávných časech objevilo již 24 buddhů, ale známé jsou pouze jména těchto šesti: Vipassin, Sikhin, Vessabhuu (Skt. Viśvabhū),, Krakuččhanda (Skt. Krakucchanda), Kanakamuni (Skt. Kanakamuni) a Kášjapa (Skt. Kāśyapa). Po nich následoval Buddha Šákjamuni (Skt. Śākyamuni), další buddha bude Maitréja (Skt. Maitreya).

Když byl král Ašóka ještě malý chlapec ve svém někdejším životě, hrál si jednou na cestě a tu potkal buddhu Kášjapu, který si zrovna vyšel ven na žebrotu. Chlapec z toho měl velkou radost a okamžitě mu daroval plnou hrst hlíny. Buddha si hlínu vzal a vysypal jí na zem, kde obvykle chodil a rozjímal. Odměnou za tento skutek se z chlapce později stal Král železného kola, který vládl nad celou Džambudvípou.

FA-SIEN

Čyři místa předurčená všem buddhům

Obecně vzato, všem buddhům jsou vždycky předurčena tato čtyři místa:

  1. místo, kde se stanou buddhy
  2. místo, kde budou poprvé kázat své učení
  3. místo, kde budou vysvětlovat svou nauku v disputaci s jinověrci a potřou je
  4. místo, kde sestoupí z nebe, když tam předtím vykládali Dharmu svým matkám

Cesta k plnému buddhovství je velmi dlouhá a důvodem pro její absolvování je soucítění. Podle Nágardžuny je nemožné popsat transcendentní stav buddhy slovy. Obyčejné bytosti si jej nedovedou vůbec představit.

Stupeň buddhovství je jiný,
po všech stránkách nepředstavitelný….
Neomezenost buddhových vlastností je,
jak bylo řečeno,
jako prostoru, země, vody, ohně a vzduchu
ve všech směrech.
Omezíme-li příčiny na pouhou míru
a nevidíme, že jsou neomezené,
neuvěří člověk bezmeznosti
vlastností buddhů.

~ Nágardžuna
srivatsa - buddha

buddhismus.cz