Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Drubpon Ani Končhog Khandro

Drubpon Ani Konchok Khandro

Ctihodná Drubpon Ani Končhog Khandro Rinpočhe studovala od raného věku Dharmu pod vedením jedné ze dvou hlav linie Drikung Kagjü, Kjabgon Čhungtsang Rinpočheho. Podstoupila přísné sedmileté ústraní zaměřené na praxi Mahámudry s pěti větvemi a ostaní praxe linie Drikung. Později praktikovala pod vedením dzogčhenového mistra Khenpa Munsel.

V roce 1996 odešla z Tibetu do Indie, kde pokračovala v praxi na ústraní, které dokončila v roce 1999. Od roku 2000 do roku 2001 přijímala transmisi linie Šangpa od Bokar Rinpočheho a pod jeho vedením podstoupila i ústraní zaměřené na praxi linie Šangpa. Od roku 2006 žije v Švédsku, kde vede praktikující, jinak cestuje i po Evropě a učí Dharmu.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz