Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

pět výjimečně škodlivých skutků

  1. zabít vlastního otce
  2. zabít vlastní matku
  3. zabít arhata
  4. fyzicky zranit buddhu nebo někoho, kdo buddhu reprezentuje, například našeho vlastního učitele
  5. rozštěpit sanghu

doslovný překlad zní: ”Pět skutků, při nichž neexistuje přechodný stav”. Přechodným stavem je zde míněna časová prodleva od smrti k dozrání následků. Provedením některého z těchto pěti skutků se nahromadí extrémně negativní karma. Je mnohem negativnější než deset negativních způsobů jednání. Následek těchto skutků velice rychle dozrává a to bezprostředně po smrti, bez přechodného stavu. Toto je také důvodem pojmenování těchto skutků.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz