Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Kumbum

Kumbum, postavený v letech 1389 - 1442 je lidově nazývaný Čhöku a leží asi 220 km jihozápadně od Lhasy. Je jedním z nejproslulejších chrámů Tibetu a jednou z nejzajímavějších památek. Fresky zdobí téměř všechny stěny sedmdesáti tří kaplí, rozkládajících se na čtyřech patrech Kumbumu. Na výšku měří 42.4 metru. Celý Kumbum spočívá na veliké základně, jejíž poloměr měří sto osm loktů. Základna symbolicky vyjadřuje spojení dvou prvků, tedy upáji a pradžni. Z prvního stupně, který symbolizuje čtyři součinitele uvědomování se stoupá ke druhému stupni čtvera odříkání, odtud ke třetímu stupni čtyř prvků mystické moci konající zázraky a nakonec ke čtvrtému, kde mandaly vyjadřují tajné tantrické nauky.

kumbum Palkhor

Kumbum je také název rozsáhlého, významného kláštera, který založil roku 1582 třetí dalajlama Sönam Gjamccho na místě, kde se narodil Congkhapa.

srivatsa

Kumbum - obrázky | buddhismus.cz