Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
congkhapa

1357 ~ 1419

Congkhapa Lozang Dagpa

Congkhapa ཙོང་ཁ་པ། obecně známý jako Dže Rinpočhe pochází od města Siningu v západní Číně. Byl rozhořčený tím, co viděl jako stav etického úpadku mezi mnichy, obzvláště takovými, kteří pili alkohol a nedodržovali celibát, ale také bojujícími mezi sebou o dominantní postavení. Chtěl se vrátit k čistým kořenům buddhismu, včetně zdrženlivosti.

Congkhapa podrobně prostudoval nauky sekt Kagjüpa a Sakjapa a nakonec se vrátil až ke Kadampě, která dodržovala původní učení poměrně nejpřísněji a chyběla jí pouze pevná organizace. Congkhapovi se brzy podařilo tuto Atíšovu zreformovanou sektu řádně reorganizovat: rozptýleně žijící mnichy shromáždil do klášterů a nařídil jim striktní celibát. Tak vznikla nová sekta Gelugpa. Aby i navenek odlišil své stoupence od mnichů ostatních sekt, zavedl Congkhapa nošení žlutých miter. Zavedl také poutní cestu kolem Kailásu.

Jeho odpůrci se snažili s pomocí najatých provokatérů a disputátorů Congkhapu vydráždit a znemožnit, avšak díky své bystré výmluvnosti, hluboké znalosti pramenů a filozofické vyrovnanosti dokázal vždy opozici překonat. Na konci života po sobě Conghapa zanechal 156 titulů sebraných v 18 svazcích na 7568 listech velkého tibetského formátu.

Congkhapa nikdy nepsal nejasně nebo dogmaticky. Jeho hluboké názory na jednotlivé otázky nauky pramenily z jeho vlastních zkušeností. Každé jeho dílo tak získává na přesvědčivosti. Mezi učenci v Tibetu kolovalo okřídlené rčení: Nemůžeš-li se sám o něčem rozhodnout, zeptej se Dže

Střediskem Gelugpy jsou dodnes tři velkokláštery v nejbližším okolí města Lhasa, založené Congkhapou a jeho žáky:

Jako panditu pojil Congkhapu vztah k Maňdžušrímu, ochránci učenců. Tibetské umění jej proto zobrazuje s Maňdžušrího typickými atributy plamenným mečem a knihou. Ty bývají umístěny na lotosech po obou stranách sedícího gurua. Ruce drží ve výši hrudníku v gestu roztáčení kola Dharmy. Nad hlavou se mu klene královský slunečník, jehož zakončení tvoří planoucí klenot, a pod slunečníkem je patrná trojice klenotů. Svým žákům se občas ukazuje v podobě mahásiddhy Dómbiho sedícího na zádech tygra. V pravé ruce třímá planoucí meč, v levé kapalu.

Congkhapa zemřel 25. 10. 1419 a výročí jeho smrti se dodnes připomíná v celém Tibetu zapalováním lamp v každém domě. Congkhapovi nejdůležitější žáci byli: Gjalcchab Dže 1364 ~ 1431, Khädub Gelek Palzang 1385 ~ 1438 a jeho synovec Gendündub དགེ་འདུན་གྲུབ་ 1391 ~ 1474, který byl posmrtně označen za prvního dalajlamu. Gendündub pokračoval v reformní činnosti započaté Congkhapou a založil klášter Tašilhünpo བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ jižně od Žikace གཞིས་ཀ་རྩེ།.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz