Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
congkhapa

1357 ~ 1419

Congkhapa Lozang Dagpa

obecně známý jako Dže rinpočhe pochází od města Siningu v západní Číně. Byl rozhořčený tím, co viděl jako stav etického úpadku mezi mnichy, obzvláště takovými, kteří pili alkohol a nedodržovali celibát, ale také bojujícími mezi sebou o dominantní postavení. Chtěl se vrátit k čistým kořenům buddhismu, včetně zdrženlivosti. Congkhapa podrobně prostudoval nauky sekt Kagjüpa a Sakjapa a nakonec se vrátil až ke Kadampě, která dodržovala původní učení poměrně nejpřísněji a chyběla jí pouze pevná organizace. Congkhapovi se brzy podařilo tuto Atíšovu zreformovanou sektu řádně reorganizovat: rozptýleně žijící mnichy shromáždil do klášterů a nařídil jim striktní celibát. Tak vznikla nová sekta Gelugpa. Aby i navenek odlišil své stoupence od mnichů ostatních sekt, zavedl Congkhapa nošení žlutých miter. Zavedl také poutní cestu kolem Kailásu.

Střediskem Gelugpy jsou dodnes tři velkokláštery v nejbližším okolí města Lhasa, založené Congkhapou a jeho žáky:

Gandän - založen 1409 / Dapung - založen 1416 / Sera - založen 1419

Congkhapovy nejdůležitější žáci byli: Gjalcchab Dže 1364 ~ 1431, Khädub Gelek Palzang 1385 ~ 1438 a první dalajlama Gendündub 1391 ~ 1474.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz