Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Terdag Lingpa

1646 – 1714

Terdag Lingpa

Minling Terčhen Gjurme Dordže སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ známý jako Terdag Lingpa གཏེར་བདག་གླིང་པ་ vlastním jménem Pema Garwang Gjurme Dordže byl tertön, považovaný za emanaci řeči proslulého Vairóčany. Terdag Lingpa se narodil 26. března 1646 (desátého dne druhého měsíce roku ohnivého psa). Jeho matkou byla Jangčhen Drölma, přímý potomek v dynastii tibetských králů. Jeho otcem byl dzogčhenový mistr Sangdag Thrinle Lhündrub 1611–1662, považovaný za reinkarnaci Nubčhen Sangje Ješeho, jednoho z pětadvaceti žáků Padmasambhavy. Byl to učenec, který studoval s více než třiceti vysoce realizovanými učiteli té doby. Měl důležitou úlohu v transmisích nauk, které Terdag Lingpa obdržel.

Düdžom Rinpočhe བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ ve svém obsáhlém historickém kompendiu Škola Ňingma tibetského buddhismu (2005) poznamenává, že je dokonce složité plně porozumět názvům textů nauk, které Terdag Lingpa znal a dovedl je k mistrovství – jeho znalosti transmisí nauk byly nevyčerpatelné. Kromě toho, že sám učil nespočet mistrů, kteří ho chovali v náležité úctě, byl Terdag Lingpa žákem i učitelem pátého dalajlamy, objevil mnoho terem a sepsal třináct svazků dharmových nauk. Mezi jeho důležité termové objevy řadíme namátkou např. termu Guru Dragpa a cyklus Atijógy a Vadžrasattvy, objevené v roce 1676, nebo cyklus nauk Velkého slitovného Avalokitéšvary z roku 1680.

Kromě pátého dalajlamy mezi jeho nejvýznamnější žáky patřil též jeho mladší bratr Minling Ločhenem (narozen 1654), známý pod jménem Ločhen Dharmašri, slavný ňingmapovský učenec. Oba bratři sehráli důležitou roli v transmisích Ňingma kama, kolekce ústních nauk pocházejících od prvotního buddhy Samantabhadry v nepřerušené linii až do současnosti. V rámci těchto aktivit Terdag Lingpa spojil v jednu linii dvě tibetské tradice kama:

Nevěnovali se však pouze linii kama, ale sestavili též kolekci terem Dödžo Bumzang, kterou lze chápat jako předstupeň rozsáhlého cyklu Rinčhen Terdzö, zkompilovaného Džamgon Kongtrülem འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་19. století. Také měli hlavní slovo v zachování a šíření výkladové tradice Guhjagarbha tantry, hlavní a esenciální tantry mahájógy. Minling Ločhenovy komentáře k této tantře se proslavily svou jasností a obsáhlým výkladem.

V roce 1676 (ohnivého draka) Terdag Lingpa nedaleko Lhasy ལྷ་ས založil klášter Mindrolling སྨིན་གྲོལ་གླིང་དགོན་པ་ se záměrem zachovat čistou nauku Ňingmapy v její rozlehlosti a hloubce tak, aby byla pokryta všechna její odvětví – od rituálů po esenciální spirituální praxi. Trval na tom, aby učitelé byli schopni každému z mnichů poskytnout plnou pozornost. I z toho důvodu počet mnichů v klášteře nikdy nepřekročil tři sta, ačkoli v jiných klášterech jich bývalo přes tisíc.

Velký terčhen zemřel 17. března 1714 (v roce dřevěného koně), jen pár let před zničením kláštera během Dzungarské války 1717-1718, při které byl zabit jeho mladší bratr Ločhen. Před smrtí ušel sedm kroků směrem na východ, usadil se do plného lotosového sedu a pronesl svou „poslední vůli“. S výrokem, že si pro něj přišly dákiní, se odebral do parinirvány.

Mezi praktikujícími tibetského buddhismu doslova „zlidověla“ jeho esenciální instrukce, krátká aspirační modlitba považovaná za jeho poslední slova, která se často zařazuje na samý konec všech ňingmapovských praxí:

Poslední vůle Terdag Lingpy - Esenciální Instrukce

༄༅། །འདས་ཆེམས་གདམས་པའི་སྙིང་པོ་བཞུགས།

སྐྱབས་མཆོག་བླ་མ་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་མཚན་བརྗོད་པར་དཀའ་བ་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འགྲོ་འདུལ་གཏེར་བདག་གླིང་པ་ཉིད་གཟུགས་སྐུ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་བཀོད་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྡུ་བའི་ཚུལ་སྟོན་པ་དེའི་ཚེ་ཟབ་དོན་གདམས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་འདས་ཆེམས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་རྗེས་སུ་གདམས་པ་ནི།

Nejvyšší útočiště, vládce mandaly, jehož jméno je vyslovitelné jen s obtížemi – velkolepý tertön a král Dharmy Drodül Terdag Lingpa pronesl následující slova vadžry během doby, kdy rozpouštěl iluzorní magickou síť svého nirmanakájového těla do sféry nejzazší, konečné reality:

སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ངང༌། །

NANG DRAG RIG SUM LHA NGAG ČHÖ KU’I NGANG

Jevy, zvuky a rigpa jsou kontinuálním stavem božstva, mantry a dharmakáji.

སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་འབྱམས་ཀླས་པས། །

KU DANG JEŠE RÖL PAR DŽAM LE PE

V rámci nepřerušeného projevu osvícených kájí a prvotní moudrosti,

ཟབ་གསང་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་ཉམས་ལེན་ལ། །

ZAB SANG NÄL DŽOR ČHEN PO’I ŇAM LEN LA

skrze hlubokou a tajnou praxi mahájógy,

དབྱེར་མེད་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་ཤོག །

JER ME THUG KJI THIG LER RO ČIG ŠOG

kéž jsou jedné chuti, neoddělitelní v rámci thigle osvícené mysli!

ཅེས་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པའོ།།

Sepsal (Minling Terčhen) Gjurme Dordže

ཞེས་ཆོས་དང་རིགས་ཀྱི་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་དྲངས་སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱར་གྱུར་པའི་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེས་རྒྱས་འདེབས་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་གཏད་རྒྱས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །

Kéž je tato aspirační modlitba (sloužící) k zapečetění těla, řeči a mysli všech šťastných následovníků tohoto velkého mistra, v čele s jeho duchovními a rodinnými dědici, uskutečněná v rámci nezničitelného těla, řeči a mysli vadžry!

(Překlad LP.)

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz