Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Padmasambhava guru rinpočhe

Padmasambhava

Tantrický mistr z Oddijány, velký jogín a učenec Padmasambhava v Tibetu nazývaný Guru Rinpočhe přinesl v 8. století buddhismus do Země sněhu na pozvání krále Thisong Decäna. Předal zde nauky tibetskému králi, jeho ministrům, učencům a meditujícím, z nichž mnoho dosáhlo nejvyšší uskutečnění. Jeho dodnes živé nauky se uchovávají především v tradici Ňingma, a tvoří je nauky ústních odkazů (kama) a ukrytých pokladů (terma).

V 8. století pomohl v Tibetu založit první klášterní komplex Samjä, kde si vychoval dvacet pět žáků. Podle legendy přiměl krále nágů, aby věnoval část svého pokladu na jeho stavbu. Jeho nauka - tantrický buddhismus - se těšila přízni krále, měla mnoho nepřátel v řadách bönistických mnichů, kteří viděli v Padmasambhovi nebezpečného konkurenta. Přesto se však ujalo, z Indie přicházeli noví a noví učitelé, kteří překládali do tibetštiny stále více buddhistických písem, takže původní bönismus byl brzy vytlačen z veřejného života Tibeťanů. Padmasambhava společně se svojí žačkou Ješe Cchogjal ukryl nespočetné termy v pevných skalách, v jezerech i v prostoru.

Padmasambhava se objevil z květu lotosu v Uddijáně, a to ve shodě s mnohými předpověďmi Buddhy Šákjamuniho. Každého z tisíce Buddhů naší epochy bude provázet jako zjevné uskutečnění jejich osvobozujícího učení. Předtím než opustil Tibet, udělil svým žákům poslední instrukce ve formě písně.

srivatsa

buddhismus.cz