Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Vimalamitra

8. století

Vimalamitra

Vimalamitra བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། přinesl spolu s Padmasambhavou nauky dzogčhenu do Tibetu, a pomáhal s překlady mnoha súter, tanter i dzogčhenových tanter do tibetštiny.

Vimalamitra hledal esenciální význam a potkal Šrí Simhu ཤྲི་སིང་ཧ. Požádal ho o esenci nauk. Šrí Simha je shrnul do těchto slov:

Není nevyhnutelné opustit pět jedů, protože jsou pěti velkými moudrostmi.
Není třeba odstranit samsáru, protože je od počátku úplně čistá.
Když chápeš, že osvícení je tvoje mysl,
není žádná jiná meditace!

Následně Vimalamitra dokonale pochopil význam prvotního stavu a vyjádřil svojí realizaci takto:

Konečná podstata jevů je nevnímatelná, je nesmírným prostorem.
Prostor přirozenosti mysli, který překračuje všechny myšlenky,
Bódhičitta, na kterou se nedá pomyslet,
se nedá najít meditací na konečnou podstatu jevů.
Ať už medituješ nebo ne, je od samého počátku přítomná a nemůže být ztracená.
Meditovat znamená spočívat ve stavu rovnosti bez přemýšlení!

srivatsa

buddhismus.cz