Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Maitréja

Maitréja

Budoucí Buddha Maitréja ( páli Mettejja मेत्तेय्य ) je nyní bódhisattva a zatím přebývá v nebi Tušita pod jménem Nathadeva. Ikonograficky bývá zobrazován s chodidly, jež se dotýkají země, což naznačuje jeho připravenost ve stanovený čas povstat ze sedadla a přijít na svět.

Maitréja bude s jistými obměnami opakovat Gautamovy činy. Například bude žít jako hospodář, ale až uvidí čtyři lidi, kteří změní jeho osud, zřekne se světa, bude se askezi věnovat pouze týden a pak dosáhne buddhovství. Stejně jako Buddha Šákjamuni navštíví horu, kde byl pohřben ve stavu hlubokého samádhi velký arhat Mahákášjapa, jenž očekává Maitréjův příchod. Mahákášjapa přechovává Šákjamuniho roucho, které mu předchozí buddha svěřil, aby ho předal jeho následovníkovi. Když Maitréja roucho přijme, bude mu pokrývat jen dva prsty a lidé se budou divit, jak malý musel být minulý buddha.

Pokud si přeješ odebrat se k Maitréjovi do nebe Tušity, zaměř se v bardu na tuto myšlenku: V tomto okamžiku barda mi nadešla chvíle, abych se odebral k dharmarádžovi Adžitovi v Tušitě, proto se tam odeberu - a budeš zázračně zrozen v nitru lotosu u nohou Maitréjových.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz