Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Aśóka

Aśóka se v Indii ujal vlády v roce 270 před n. l.. Podle pálijského kánonu 218 let po smrti Buddhy Šákjamuniho, podle sanskrtského kánonu 100 let po jeho smrti. Sedm let po nástupu na trůn přijal Aśóka buddhismus a stal se z něj upásaka. Zpočátku zřejmě nebral náboženství příliš vážně, neboť v devátém roce své vlády přepadl Kalinga (dnes na území státu Urisa). Během vpádu bylo pobito asi 100 000 obyvatel a dalších 150 000 lidí bylo odvlečeno. Tehdy prý viděl tolik utrpení, že se zapřisáhl, že již nikdy nepotáhne do války. Před touto výpravou byl běžně nazýván Tyran Aśóka. Legendy se zmiňují o tom, že v době, než nastoupil na trůn, nechal zavraždit 99 příbuzných mužského pohlaví a po svém nástupu na trůn nechal odstranit 500 vysokých úředníků. Po útoku na Kalingu se vzdal vlády založené na vojenské moci. Od té doby je znám jako Spravedlivý Aśóka. Jak sám uvedl ve svých ediktech, dva a půl roku poté, co se stal upásakou, zesílil jeho skutečný zájem o Buddhovo učení a po dalším roce nabyl jistoty, že může vládnout v souladu s Dharmou.

Aśóku přilákali k buddhistickému učení mniši ze státu Magadha. Navštívil poutní místo Gaja, kde Buddha dosáhl probuzení, a poté i Lumbiní, Buddhovo rodiště, a při té příležitosti tam snížil daně. Nechal postavit velké chrámy a vztyčit 84 000 stúp. Aśókův syn, princ Mahinda (Mahéndra), společně se svojí sestrou podnikli kolem roku 251 př.n.l. misijní cestu na Srí Lanku. Říká se, že právě z této linie se zachoval theravádový buddhismus tak, jak jej známe dnes.

srivatsa

buddhismus.cz