Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Delog

Delog je tradičně člověk, který následkem nemoci domněle "zemře" a cestuje v bardu. Navštěvuje pekelné oblasti, je svědkem soudu nad zemřelými a pekelných útrap a někdy se dostává do rájů a buddhovských oblastí. Může ho doprovázet nějaké božstvo, které ho chrání a vysvětluje mu, co se děje.

Po týdnu je delog poslán zpět do svého těla s poselstvím Pána smrti živým, které je vybízí k duchovním cvičením a dobročinnému způsobu života. Biografie některých slavných delogů byly sepsány a po celém Tibetu je zpívají potulní pěvci. Jak se dá očekávat, řada aspektů delogů se shoduje s učením o bardu, jak je podává Bardo thödol - Tibetská kniha mrtvých, ale jsou tu i shody se zážitky ze zdánlivé smrti.

Někdy opustil delog své tělo na týden a setkal se s lidmi, kteří už zemřeli, aniž o tom delog věděl, a kteří vzkazovali svým živým příbuzným, aby za ně provedli určité druhy praktik. Delog se pak vrátil do svého těla a vzkaz vyřídil. V Tibetu to byl přijímaný jev a byla vypracována důkladná metoda, aby odhalila, zda delog není podvodník. Tito delogové jsou docela prostí lidé, často ženy, kteří jsou velmi oddaní a mají velkou víru. "Umírají" na několik hodin o speciálních dnech buddhistického kalendáře a jejich hlavní funkcí je působit jako poslové mezi živými a mrtvými.

Delog - cesta do říší za hranicemi smrti

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz