Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Duchovní vědomí

I když existují různé roviny vnímání každého objektu, obecně zůstává mimořádně jemné duchovní vědomí skryto. Obyčejní lidé poznají toto vědomí v jeho celistvosti pouze v okamžiku své smrti, když se jedna po druhé rozpouštějí hrubé roviny vědomí, až zůstane pouze toto nejjemnější vědomí. To spolu s nahromaděnými účinky našich skutků přechází bardem dále do příštího života. To však není jediná možnost, jak probudit tento stav vědomí. Jógin může prostřednictvím svých vlastních, meditací získaných sil a s pomocí správných metod vstoupit do tohoto stavu, aniž by musel projít smrtí.

Protože doposud se naše mysl zabývala téměř výhradně záležitostmi vnějšího světa, dosáhli jsme velkého hmotného pokroku, jak můžeme vidět na tomto vysoce přetechnizovaném věku. Protože jsme si ale nevypěstovali žádný tomu odpovídající vnitřní způsob života, schází nám rovnováha, zůstáváme vnitřně chudí. Velcí arhatové a bódhisattvové vykonali jen málo vnějších činů, ale překonali veškeré nesnáze a utrpení silou vnitřního rozvoje. Protože všichni usilujeme o štěstí a hledáme osvobození od bolesti, měli bychom se snažit o vnitřní pokrok, neboť kořeny veškerého utrpení leží v nás samotných. Pouze vnitřní pokrok vede k niternému míru a překonává vnější problémy. Tuto úlohu můžeme splnit, jedině soustředíme-li svoji mysl. Toho dosáhneme pomocí meditace.

srivatsa - buddhismus

Geše Rabten Rinpočhe | buddhismus.cz