Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Geše Rabten Rinpočhe

1921 ~ 1986

Geše Rabten Rinpočhe

Geše Rabten Rinpočhe se narodil roku 1921 ve vzdálené hornaté provincii Kham ve východním Tibetu. Pracoval na polích svého otce a pásl ovce na okolních kopcích. Když mu bylo devatenáct let, setkal se s několika mnichy své domovské provincie, kteří se právě vraceli domů po mnoha letech studií ve lhaských klášterech. Hluboce ovlivněn jejich duchovním klidem a jejich vědomostmi, rozhodl se opustit svůj otcovský dům a začít život mnicha. Se souhlasem otce se vydal na dlouhou a strastiplnou cestu do centrálního Tibetu, a tak zanechal daleko za sebou svůj domov i dětství.

Hned jak dorazil do Lhasy, vstoupil do kláštera Sera Tekchenling a později zde přešel na klášterní universitu. Započal studijní a kontemplační program, který ho měl zaměstnávat příštích dvacet let - až do jeho nuceného útěku do Indie. Život v klášteře byl fyzicky velice tvrdý a duchovně intenzivní. Odtržen od své rodiny, a tím i od možnosti trvalé podpory, musel snášet strázeň chudoby, hladu a zimy. V této době plné nouze prováděl vytrvale veškerá cvičení, na které dohlížel jeho učitel Geše Jampa Khedrup. Jeho cvičení sestávala z vyčerpávajících analýz různých učebních systémů buddhismu. Studenti byli vzděláváni v umění dialektické analýzy, kterou pak využívali v logice, teorii poznání, psychologii a metafyzice. Jednotlivé studijní úseky přerušovaly periody, kdy mniši o samotě v meditativní odloučenosti hlouběji kontemplovali význam nauky. Geše Rabten prošel mnoha takovými obdobími v malé skalní jeskyni v horách, obklopujících jeho klášter.

V roce 1959 byla tato staletí stará tradice duchovních cvičení přerušena v důsledku úplného převzetí moci v zemi komunistickou Čínou. Aby si uchoval duchovní svobodu, nezbyla Gešemu Rabtenovi jiná volba než útěk do Indie. Mniši si mohli vzít jen ty nejnutnější věci a tak se Geše Rabten znovu rozloučil se svou minulostí.

V Indii se mniši, kterým se rychlý útěk podařil, shledali a utvořili skupiny, aby mohli pokračovat ve studiích, jež byla tak náhle přerušena. Po několika letech dokončil Geše Rabten veškerá svá studia a s úspěchem vykonal závěrečnou zkoušku (lharampa). Přibližně ve stejné době byl jmenován náboženským poradcem čtrnáctého dalajlamy a přesídlil do Dharamsaly, kde se dalajlama usídlil. V této nové úloze obdržel svolení vzdálit se společného klášterního života a vést život poustevníka v malém domku v kopcích za Dharamsalou. Po řadu let se mohl v klidu a osamělosti těchto hor věnovat téměř výhradně meditaci.

V roce 1969 jej dalajlama požádal, aby vyučoval malou, rozrůstající se skupinu západních žáků, kteří se zajímali o založení tradice tibetského buddhismu. Kolem Gešeho se rychle shromáždila skupina žáků, a o pět let později byl pozván do Švýcarska, aby vedl intenzivní kurs meditace v blízkosti Ženevského jezera. Krátce nato byl jmenován opatem klášterního Tibetského institutu v Rikonu poblíž Curychu. Zde začal vyučovat několik západních žáků disciplíny, jimž se sám podrobil v Tibetu a později v Indii. Aby se možnost výuky otevřela co nejvíce lidem, založil Tharpa čholing, centrum pro vyšší tibetská studia v Mont Pélerin poblíž Vevey. Ve stejném roce mu bylo umožněno přesídlit natrvalo do Vevey, kde byl jako duchovní učitel a rádce plně k dispozici početné skupině západních mnichů, mnišek i laiků. Mimoto založil centra v Německu, Itálii a Francii, procestoval celou Evropu i Ameriku, kde pořádal semináře a kursy.


Duchovní vědomí ~ kromě pěti druhů smyslového vnímání mají všechny bytosti také duchovní vědomí. U obyčejných bytostí, jako jsme my, přijímá duchovní vědomí smyslové vjemy nebo je jimi vedeno. V našem současném stavu námi sem tam zmítá žádostivost po různých smyslových objektech, aniž ji můžeme ovlivnit.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz