Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
tantrický buddhismus

Tantrický buddhismus

Tantrický buddhismus vznikl ve východní Indii asi kolem 3. století století. Kombinuje jógové techniky s rituály a nazývá sám sebe vadžrajánou. Písma tohoto směru se nazývají tantrou, na rozdíl od súter, jež v buddhismu představují netantrická díla. Tibetský kánon rozděluje tantrickou literaturu na čtyři skupiny: krijá tantry, čarjá tantry, jóga tantry a anuttarajóga tantry. Zjevené tantry se nacházejí v Kandžuru, jejich komentáře potom v Tandžuru. Tantrismus je založen na vztahu mezi učitelem a žákem, není možné obsáhnout poslání vysokých tantrických textů bez tohoto vztahu.

Tantrický buddhismus se v představách lidí často spojuje se sexualitou a erotikou. V posledních letech tato představa byla podepřena mnohými knihami s názvy jako Tantrická kámasútra - Tao dokonalého milence nebo Tantrické milování, které jsou často bohaté na obrázky obsahující sexuální pozice. Na základě těchto knih se může zdát, že hlavní metodou tantrického buddhismu je maithuna. Přitom sexuální spojení mužského božstva či jógina s jejich ženskou partnerkou či naopak spojení ženského božstva s jejím partnerem je symbol, který vyjadřuje mystické spojení moudrosti, či vhledu do prázdnoty všeho (ženské božstvo) a metody či soucitu (mužské božstvo).

K dispozici je dnes rozsáhlá nabídka kurzů, které ale tantru zužují jenom na nauku rozvíjející prožívání sexu. Jsou často postavené na myšlence, že pokud se osvobodíme od sexuálních bloků, dojdeme ke zdokonalení. Pravdou však je, že pokud sexuální potenciál nesměřujeme vzhůru do vyšších oblastí bytosti, pak vše probíhá jenom na sexuální úrovni člověka. Stejně tak lze nalézt kurzy jógy, v nichž lidé cvičí, aniž by zapojili mysl a svoji schopnost soustředění.

srivatsa

buddhismus.cz