Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Dalajlama - linie

Dalajlama je titul nejvyšších duchovních představených školy Gelugpa a zároveň nejvyšších světských vládců Tibetu v posledních 300 letech. Vláda dalajlamů trvala až do poloviny 20. století, kdy Mao Ce-tungova armáda připojila Tibet k Číně. Slovo dalaj je mongolské a znamená "oceán, moře". Tibetské slovo lama znamená "nejvyšší" (a přeneseně mnich). Dalajlama tak znamená "oceánový lama", tj. duchovní, jehož ctnost a učenost jsou bezbřehé jako oceán. Tohoto titulu se však začalo užívat teprve od třetího dalajlamy, jímž byl tehdejší představený dapungského kláštera a jemuž ho udělil vládce Mongolska Altan chan v roce 1578. Dodatečně bylo pak toto označení vztaženo i na oba jeho předchůdce.

 1. dalajlama Gendündub 1391 ~ 1474
 2. dalajlama Gendün Gjamccho 1475 ~ 1542
 3. dalajlama Sönam Gjamccho 1543 ~ 1588
 4. dalajlama Jöntän Gjamccho 1589 ~ 1617
 5. dalajlama Ngawang Lozang Gjamccho 1617 ~ 1682
 6. dalajlama Cchangjang Gjamccho 1683 ~ 1706
 7. dalajlama Lozang Kalzang Gjamccho 1708 ~ 1757
 8. dalajlama Džampal Gjamccho 1758 ~ 1804
 9. dalajlama Lungtog Gjamccho 1806 ~ 1815
 10. dalajlama Cchulthim Gjamccho 1816 ~ 1837
 11. dalajlama Khädub Gjamccho 1838 ~ 1856
 12. dalajlama Thinlä Gjamccho 1856 ~ 1875
 13. dalajlama Thubtän Gjamccho 1876 ~ 1933
 14. dalajlama Tändzin Gjamccho * 1935

Samotní tibeťané místo oslovení dalajlama používají jižin norbu, gjälwa rinpočhe, kundün, gongsa čhenpo nebo kjabgön. K zakotvení idei o božském původu dalajlamů došlo až za pátého dalajlamy, který prohlásil sebe, své čtyři předchůdce i všechny budoucí dalajlamy za emanaci bódhisattvy Avalókitéšvary.

srivatsa ~ dalajlama

dalajlama | Tibet - tajemství červené krabičky | buddhismus.cz