Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Dalajlama - linie

Dalajlama je titul nejvyšších duchovních představených školy Gelugpa a zároveň nejvyšších světských vládců Tibetu v posledních 300 letech. Slovo dalaj je mongolské a znamená "oceán, moře". Tibetské slovo lama znamená "nejvyšší" (a přeneseně mnich). Dalajlama tak znamená "oceánový lama", tj. duchovní, jehož ctnost a učenost jsou bezbřehé jako oceán. Tohoto titulu se však začalo užívat teprve od třetího dalajlamy, jímž byl tehdejší představený dapungského kláštera a jemuž ho udělil vládce Mongolska Altan chan v roce 1578. Dodatečně bylo pak toto označení vztaženo i na oba jeho předchůdce.

 1. dalajlama Gendündub དགེ་འདུན་གྲུབ་ 1391 ~ 1474
 2. dalajlama Gendün Gjamccho དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ 1475 ~ 1542
 3. dalajlama Sönam Gjamccho ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ 1543 ~ 1588
 4. dalajlama Jöntän Gjamccho བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ 1589 ~ 1617
 5. dalajlama Ngawang Lozang Gjamccho ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ 1617 ~ 1682

Tibeťané měli tehdy ve zvyku nosit různé typy krojů, některé střižené podle mongolského, jiné podle čínského stylu. Dalajlama rozhodl o zavedení národního kroje zejména pro úředníky, pro které obnovil zvyk rinčhen gjänčha během tibetského nového roku. Svojí autoritou dokázal prosazovat vliv i v politických záležitostech Mongolska a dokonce i mezi buddhisty a tibetsky mluvícími národy Číny.

Velký pátý po sobě zanechal pětadvacet tlustých svazků svých děl.

 1. dalajlama Cchangjang Gjamccho ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ 1683 ~ 1706

Toto si vyprávějí lidé v Tibetu: Šestý dalajlama Cchangjang Gjamccho porušil prý sliby, jež mu ukládalo jeho vysoké postavení, a uzavřel manželství s jistou ženou. Ta záhy otěhotněla a čekala narození syna, jenž se měl stát králem. Když to čínští astrologové a jasnovidci zvěděli, ihned zpravili císaře o nebezpečí hrozícím jeho dynastii. Vyděšený císař předvolal dalajlamu do Pekingu k výslechu a jeho ženu kázal bez prodlení usmrtit. A stalo se, že cestou do Pekingu, v Alašanu, zemřel dalajlamův společník. Dalajlama odeslal jeho mrtvolu císaři, vydávaje ji za svou, a sám v přestrojení žebravého mnicha putoval inkognito různými kraji od zaostalého Mongolska, rodný Tibet i po svatou Indii. V Alašanu konal mnohé divy a zázraky, až se to doneslo k sluchu A-pao, manželky alašanského krále. Ta v mnichovi rázem poznala dalajlamu a složila mu patřičný hold. Pozornost prokazovaná mu knížecím dvorem měla pochopitelně velký vliv na prostý lid, který začal nově nalezenému dalajlamovi projevovat úctu. Dalajlama nakonec využil takto získané autority a vliv k tomu, aby v Alašanu založil několik klášterů.

 1. dalajlama Lozang Kalzang Gjamccho སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ 1708 ~ 1757
 2. dalajlama Džampal Gjamccho འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ 1758 ~ 1804
 3. dalajlama Lungtog Gjamccho ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ་ 1806 ~ 1815
 4. dalajlama Cchulthim Gjamccho ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ 1816 ~ 1837
 5. dalajlama Khädub Gjamccho མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ 1838 ~ 1856
 6. dalajlama Thinlä Gjamccho འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ 1856 ~ 1875
 7. dalajlama Thubtän Gjamccho ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་ 1876 ~ 1933

Soustavně se věnoval pozvednutí úrovně vzdělanosti v klášterech. Vyhlásil zákon, kterým se zapovídala bezplatná přeprava osob a zboží, kterou si pro sebe nárokovali téměř všichni úředníci. Každý úředník musel nosit tradiční tibetský oblek. Dovoz tabáku, opia a lihovin do země byl zakázán. Zavedl ražbu stříbrných mincí, nechal zřídit banku i telegraf. Normalizoval v celé zemi trestní systém a představil tibetskou vlajku sjednocující vojenské vlajky všech tibetských provincií do jedné. Od doby osmého dalajlamy byl třináctý prvním, který se dožil dospělosti a vládl pravomocemi svého úřadu. Ve své závěti varoval:

může se stát, že náboženství a vláda v Tibetu budou vystaveny útoku jak zvnějšku, tak zevnitř. Nebudeme-li bránit svou vlastní zem, zmizí a stanou se bezejmennými jak dalajlama a pančenlama, otec a syn, tak i všichni ostatní ctihodní stoupenci Dharmy. Mniši budou pozabíjeni a jejich kláštery zničeny. Vláda zákona bude oslabena. Půda a majetek vládních úředníků budou zabrány. Oni sami pak budou donuceni služit svým nepřátelům anebo se toulat zemí jako žebráci. Na všechno živé dopadne veliké strádání, všech se zmocní bezmezný strach, dny i noci naplněné utrpením se pomalu povlečou...

třináctý dalajlama Indie
třináctý dalajlama Thubtän Gjamccho ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་ během pobytu v Indickém exilu

Při hledání nového vtělení dalajlamy pomohl i devátý pančenlama, který kvůli špatným vztahům se třináctým dalajlamou pobýval v čínském exilu.

 1. dalajlama Tändzin Gjamccho ཏ་ལཻ་བླ་མ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ * 1935

V zimě roku 1940 přestěhovali dalajlamu do Potály, kde spal v ložnici Velkého pátého umístěné v nejvyšším patře paláce. V Potále byl intronizován jako duchovní vůdce Tibetu, a v chrámu Džókhang ཇོ་ཁང་ byl uveden do mnišského stavu jako novic. Jeho další výuka probíhala jak v Potále, tak v letním sídle Norbulingka ནོར་བུ་གླིང་ཀ་. Během dopolední přestávky se konaly porady členů vlády a dalajlama se jich již jako dítě musel zůčastnit. Od začátku tak byl připravován na vedení světských záležitostí.

Samotní tibeťané místo oslovení dalajlama používají jižin norbu, gjälwa rinpočhe, kundün, gongsa čhenpo nebo kjabgön. K zakotvení idei o božském původu dalajlamů došlo až za pátého dalajlamy, který prohlásil sebe, své čtyři předchůdce i všechny budoucí dalajlamy za emanaci bódhisattvy Avalókitéšvary.

Při rozjímání mysl ustálit se má
tak pevně, jako sedí Avalókita na oltáři.
Jak však mám bez pohnutí sedět já,
když srdce mi vzalo děvče s něžnou tváří?

~ šestý dalajlama

Po smrti sedmého dalajlamy bylo ustanoveno, že v době nezletilosti dalších dalajlamů za ně budou vládnout regenti. Dalajlamové umírali ve velmi ranném věku, takže po sto šedesát let vládli Tibetu regenti pod ochranou Mandžuů. Podle některých historiků byli mnozí z těchto mladých dalajlamů otráveni, možná přímo regenty, kteří si chtěli udržet svoji moc, možná ve spojení s mandžuskými císaři, kteří si chtěli udržet řadu poddajných regentů než by v Tibetu riskovali vládu dalajlamy. Vláda dalajlamů trvala až do poloviny 20. století, kdy Mao Ce-tungova armáda připojila Tibet k Číně.

Související téma dalajlama na himalayanart.org

srivatsa ~ dalajlama

buddhismus.cz