Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Lotos

Lotos, který vyrůstá z bahna, ale zůstává špínou zcela nedotčený, je hlavním buddhistickým symbolem zřeknutí se, čistoty a osvobození z cyklické existence. Lotos bývá znázorňován se čtyřmi, osmi, šestnácti, čtyřiadvaceti, dvaatřiceti, čtyřiašedesáti, stem nebo tisícem okvětních lístků. Počty odpovídají vnitřním lotosům (což jsou čakry), a numerickým komponentům mandaly. Stonek pod květem bývá často zakroucený do podoby kořene. Palec a jeden z prstů ruky božstva nebo nositele linie učitelů jsou často ve výši srdce v gestu učení nebo poskytování útočiště a jemně svírají dolní část stonku. Stonek se následně majestátně stáčí vzhůru, ozdobený lístky až ke květu, který se rozvíjí na úrovni ucha božstva. Tím je symbolizována nektarová povaha Dharmy, která jako nektar vábí včely, přitahuje žáky svou ryzí a neopakovatelnou vůní řečené nauky. Hlavní stonek se většinou větví do tří: postranní nese semeník, hlavní uprostřed květ a třetí nerozvité poupě na druhé straně. Tato tři stádia květu symbolizují buddhy tří časů - minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

Lotos je především znakem Buddhy Amitábhy, pána lotosové buddhovské rodiny, který je symbolem přerodu vášně v uvědomělou moudrost. Amitábhovým hlavním bódhisattvou je Padmapáni Avalókitéšvara, bódhisattva soucítění. Hlavním ženským bódhisattvou lotosové rodiny je Bílá Tára. Znakem tohoto božstva je šestnácti plátkový lotos, který symbolizuje dokonalost všech jejích vlastností a její podobu šestnáctileté dívky.

Kumuda (tib. kumu) je bílý lotos nebo vodní lilie, jejichž květy se údajně otevírají pouze za měsíčního světla. Pundaríka (tib. padma karpo) nebo "Jedlý bílý lotos" je specifickým symbolem Buddhy Sikhina, který v předchozí době dosáhl probuzení sedící před tímto drobným něžným kvítkem. Pundaríka symbolizuje pomíjivost a vzácnost, protože květina jen zřídka vykvete a květy jsou velmi křehké a snadno se lámou.

Žlutý lotos (tib. padma serpo) a zlatý lotos (tib. sergji padma) jsou v ruce drženými atributy několika řídce se objevujících podob Avalókitéšvary a Táry. Obvykle jsou označovány obecnějším výrazem padma. Modrý, indigový nebo černý lotos se v indických buddhistických sanskrtských textech nazývají utpala nebo noční lotos. Modrý lotos utpala je symbolem Zelené Táry a mnoha dalších vadžrajánových božstev.

Ve vysoké nadmořské výšce Tibetu lotosy nerostou a Tibeťané postupně začali výrazem utpala označovat všechny druhy a barevné varianty lotosových květů.

srivatsa

buddhismus.cz