Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Sto pokojných a hněvivých božstev

Nauka Samoosvobozování v prvotním stavu prostřednictvím pokojných a hněvivých božstev je součástí šitra, a nauk vnitřních tanter – mahájógy, anujógy a atijógy. Nauka šitro je úzce spojená s hlavní tantrou mahájógy, Guhjagarbha tantrou (Tantra tajné esence, Sangwa ňingpo), ačkoliv hlavním principem je uskutečnění prvotního stavu samoosvobozování (gongpa rangdrol). Tento cyklus nauk obsahuje rovněž text na západě známý jako Tibetská kniha mrtvých, přesněji „Osvobození v přechodovém stavu (skze naslouchání)“ (bar do’i thos grol) a s ní spojenou sádhanu neboli praxi mandaly 42 pokojných a 58 hněvivých božstev. Nauky tohoto cyklu vysvětlují prožitky, kterými člověk prochází v životě, v okamžiku smrti i po smrti. Objasňují proces umírání a jak je v těchto fázích možné dosáhnout osvobození a ukončit cyklus znovuzrozování v podmíněné existenci samsáry.

mandala pokojná božstva mandala hněvivá božstva

Hluboká nauka Samoosvobozování v prvotním stavu prostřednictvím pokojných a hněvivých božstev podle mistra Karma Lingpy

Iniciace šitro je zplnomocnění do mandaly sto pokojných a hněvivých symbolických božstev, které zosobňují čistý aspekt bytostných složek člověka a také pěti velkých elementů (prostor, vzduch, vodu, oheň a zemi). V okamžiku smrti se fyzické elementy těla i duševní stavy mysli vnitřně rozpouštějí a objevují se posmrtné vize. Nauky o bardu nabízejí celou řadu instrukcí, díky nimž můžeme rozpoznat pravou podstatu mysli a dosáhnout v okamžiku smrti nebo po smrti osvícení.

Samotné obdržení iniciace šitra očišťuje závoje a negativní karmu těla, řeči a mysli a zasévá příčiny osvobození především v okamžiku smrti a po smrti. V Tibetu bylo zvykem obdržet iniciaci šitra co možná nejvíce krát. Ačkoliv existuje celá řada transmisí a cyklů šitra, které objevili různí tertöni, šitro podle Karma Lingpy je nejrozšířenější a nejkomplexnější. Obsahuje mnoho esenciálních i doplňujících textů. Kompletní překlad tohoto cyklu vyšel před několika lety v angličtině.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz