Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Bön

Bön byl pravděpodobně jediným náboženstvím Tibeťanů od dob předhistorických až do 7. století, kdy začal ustupovat buddhismu. Přesto se v Tibetu zachoval až do dnešní doby hlavně mezi obyvatelstvem Čhamdoské oblasti. Několik bönistických klášterů je ještě dnes roztroušeno též v okolí města Derge. Základem bönismu je tibetský šamanismus, ovlivněný čínským taoismem. Dělí svět na tři úrovně: zemi, nebe a podzemní svět. Bönističtí mniši se odívají do černých hábitů - tento zvyk zřejmě převzali od čínských buddhistů, kteří oblékali ve starých dobách černý šat (odtud pochází starotibetský název pro Čínu Gjanag).

Bönistické náboženství, svou formou i věroukou velmi primitivní a zaostalé, bylo postupně vytlačováno buddhismem, a pravděpodobně úplně vymizí.

srivatsa

buddhismus.cz