Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Bön

Bön zřejmě pochází z íránské oblasti střední Asie na západ od Tibetu a v domácích tibetských zvycích zapustil hluboké kořeny. Bön byl pravděpodobně jediným náboženstvím Tibeťanů od dob předhistorických až do 7. století, kdy začal ustupovat buddhismu. Přesto se v Tibetu zachoval až do dnešní doby hlavně mezi obyvatelstvem Čhamdoské oblasti. Několik bönistických klášterů je ještě dnes roztroušeno též v okolí města Derge. Základem bönismu je tibetský šamanismus, ovlivněný čínským taoismem.

Shiwa Ökar

Nejdůležitější božsto bönu Shiwa Ökar před stromem útočiště

Bönističtí mniši se odívají do černých hábitů - tento zvyk zřejmě převzali od čínských buddhistů, kteří oblékali ve starých dobách černý šat (odtud pochází starotibetský název pro Čínu Gjanag). Dělí svět na tři úrovně:

Výrazy Bö jak Tibeťané nazývají Tibet a Bön mohou pocházet ze stejného, dosud neobjasněného etymologického základu.

srivatsa

buddhismus.cz