Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Atíša

982 ~ 1054

Atíša

Atíša Dípankara Šrí Džňána byl zakladatel tibetského řádu Kadampa, jenž neměl dlouhého trvání. Narodil se v Bengálsku, učil se u význačných tantriků, jakými byli Ráhulagupta, MaitrípaVirúpa. Roku 1042 navždy opustil Indii a přišel do Tibetu na pozvání krále. Jeho příchod započal éru „druhého šíření" buddhismu do Tibetu. Napsal krátkou báseň Lampa na cestu k probuzení, která se stala vzorem Lamrim textů, popisujících stupně na cestě k probuzení, a zahrnují ho do studia všechny školy tibetského buddhismu. Srozumitelně v ní vysvětluje způsob, jak probudit naší zatím skrytou schopnost dosáhnout trvalého štěstí. Z učení Atíši později mnoho čerpal Congkhapa. Atíša byl prvním reformátorem tibetského buddhismu, zavedl celibát. Atíšovi se zjevovala v rozhodujících okamžicích jeho života Tára. Zemřel ve vesnici Lethan poblíž poblíž Lhasy. Teprve roku 1978 byl jeho popel převezen do Dháky.

Atíša jasně vysvětlil, že základem slibu a morální disciplíny v hínajáně je zřeknutí se ubližování druhým, zatímco základem cvičení morálky v systému mahájány je závazek jednat pro dobro všech bytostí.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz