Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Atíša

982 ~ 1054

Atíša

Atíša Dípankara Šrí Džňána známý jako Džowo či Džowodže byl zakladatel tibetského řádu Kadampa, jenž neměl dlouhého trvání. Narodil se v Bengálsku, byl synem zahorského krále a učil se u význačných tantriků, jakými byli Ráhulagupta, Maitrípa Virúpa. Později byl opatem buddhistické univerzity Vikramašíly. Roku 1042 navždy opustil Indii a přišel do Tibetu na pozvání krále, jak o tom svědčí následující zmínka:

Byli potom vypraveni Cöndü Sengge z Gja a další, obtěžkáni zlatem, aby Džowa přivedli. Mnoha způsoby mu přednášeli žádost, aby se odebral do Tibetu. Džowo neměl na mysli pouze ty v Tibetu a v Ngari, kteří měli být obráceni na víru, ale také to, že to bylo v souladu s předpovědí ctihodné Táry, a tak se do Tibetu vydal.

tibetská kronika Zrcadlo osvětlující královské rodokmeny

Jeho příchod započal éru druhého šíření buddhismu do Tibetu. Napsal krátkou báseň Lampa na cestu k probuzení, která se stala vzorem Lamrim textů, popisujících stupně na cestě k probuzení, a zahrnují ho do studia všechny školy tibetského buddhismu. Srozumitelně v ní vysvětluje způsob, jak probudit naší zatím skrytou schopnost dosáhnout trvalého štěstí. Atíšův hlavní tibetský žák byl Drom Tönpa (1005 ~ 1064), zakladatel kláštera Radreng.

Z učení Atíši později mnoho čerpal Congkhapa. Atíša byl prvním reformátorem tibetského buddhismu a silně ho ovlivnil, zavedl celibát. Atíšovi se zjevovala v rozhodujících okamžicích jeho života Tára. Zemřel ve vesnici Lethan poblíž poblíž Lhasy. Teprve roku 1978 byl jeho popel převezen do Dháky.

„Nejlépe druhým pomůžeme tak, že je přivedeme k Dharmě.
Nejlépe tuto možnost využijí, když obrátí svou mysl k Dharmě"
~ Atíša

Atíša jasně vysvětlil, že základem slibu a morální disciplíny v hínajáně je zřeknutí se ubližování druhým, zatímco základem cvičení morálky v systému mahájány je závazek jednat pro dobro všech bytostí. Jeho díla v rozsahu třicetjedna prací jsou u nás dostupné v rámci pražského exempláře tibetského Tandžuru.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz