Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

hora Kailas

Pro buddhisty je nejposvátnější asijská hora Gang Rinpočhe གངས་རིན་པོ་་ na západě známá spíše jako hora Kailas, mýtickým středem světa. Na úpatí hory Kailas strávilo mnoho asketů a mystiků dlouhé roky v meditacích a stopy jejich přítomnosti učinily celé místo ještě posvátnějším. Hora Kailas se tyčí do výšky 6 714 metrů, leží v Transhimalájích v západním Tibetu na západ od Lhasy. Je posvátná pro hinduismus, buddhismus, džinismus i bönismus. Na vyvýšenině na začátku západního údolí Darlung stojí stúpa Kangňi, jíž jako bránou vchází poutník do magické krajiny hory. Podle legendy projití touto branou smývá hříchy současného života. Nedaleko stúpy se k nebi tyčí Darphočhe, ověšená girlandami modlitebních praporků, u níž se každý rok koná slavnost Saga Dawa. Na jižním úpatí Kailasu jsou posvátná jezera Manasarovar a Rakas. V okolí Kailasu pramení řeky Sengge-khabab, Langčhen-khabab, Mačha-khabab a Tačhog-khabab.

Kailas a stúpa

Poblíž Darphočhe je rozlehlá skalní Terasa mandaly, na níž Buddha podle legendy učil 500 arhatů. Na plošině skalní terasy najdeme také Pohřebiště 84 mahásiddhů. Poutníci tu uctívají otisk Buddhovy nohy v kameni a zanechávají zde část svého oděvu, čajovou misku, ustřižené vlasy či nehty, aby zvýšili svoje šance na lepší zrození. Vysoko na protilehlém úbočí je k drolícím se skalám přilepen klášter Ňanri, kterému se říká Čhöku podle bílé mramorové sošky pocházející z Indie umístěné v místní kapli. Klášter je obklopen řadou jeskyní, z nichž k nejvýznamnějším patří Jeskyně tajné mantry buddhistické doktríny ve které Padmasambhava uložil jednu termu.

poutní okruh kolem hory Kailas

Horu Kailas obepíná poutní okruh o délce 52 kilometrů. Podle některých pramenů poutní okruh kolem hory Kailas zavedl Kagjü láma Göcchangpa Gönpo Dordže, podle jiných Congkhanpou. Cesta kolem Kailasu trvá tři nebo čtyři dny, i když někteří Tibeťané jsou schopni jí projít za jediný den.

Poutník stoupá západním údolím a stáčí se k severu, kde je v údolí Lhalung klášter Diraphug. Cesta za klášterem Diraphug dál stoupá do nadmořské výšky nad 5 000 metrů. Poutník se tady symbolicky loučí se životem, když přichází ke druhému pohřebišti Silwacchal považovanému za protějšek proslulého pohřebiště v indické Bódhgaji. Tady poutník prostřednictvím meditačních technik zakouší symbolickou smrt a ocitá se v přítomnosti Jamy. Vstupuje zde do fyzicky nejnáročnějšího úseku své pouti - prochází bardem, jak ho popisuje Bardo thödol - Tibetská kniha mrtvých, aby se znovuzrodil překonáním průsmyku Dolma-la ve výšce 5 670 metrů, zasvěceného Táře. Očištěný znovuzrozením sestupuje pak poutník dlouze do východního údolí Dzonglung, kde leží klášter Dzutul Phug. Zde se v 11. století odehrálo jedno z dějství symbolického zápasu mezi bönistou Naro Bönčhungem a Milaräpou o to, kdo získá nárok na posvátnou horu a poutní okruh pro své náboženství.

Milarepa hora Kailás
bönista Naro Bönčhung na svém bubnu padá zatímco Milaräpa sedí na vrcholu hory Kailas

Naro Bönčhung, kterému pomáhala jeho sestra, nasedl na svůj rituální buben a vydal se na cestu ihned za rozbřesku. Milaräpa, doprovázen znepokojenými pohledy svých žáků, setrval v meditaci až do východu slunce. V okamžiku, kdy slunce vystoupilo na oblohu, se Milaräpa vznesl na jeho paprscích až na samý vrcholek hory, a zanechal tak bönpa daleko za sebou. Tím získal Kailas pro Buddhu. Překvapený bönpa tehdy přestal bubnovat a upustil svůj buben, který se roztříštil na dva kusy. Stopy po něm je možné vidět dodnes v podobě průrvy na jižní straně hory.

Přestože zvítězil Milaräpa, a Naro Bönčhung dostal jinou, nedaleko ležící horu Bönri, bönisté obcházejí horu dodnes v protisměru a míjejí se tak s buddhisty.

srivatsa

buddhismus.cz