Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Kailás

Pro buddhisty je nejposvátnější asijská hora Gang Rinpočhe, na západě známá spíše jako hora Kailás, mýtickým středem světa. Na úpatí hory Kailás strávilo mnoho asketů a mystiků dlouhé roky v meditacích a stopy jejich přítomnosti učinily celé místo ještě posvátnějším. Hora Kailás se tyčí do výšky 6714 metrů, leží v Transhimalájích v západním Tibetu na západ od Lhasy. Je posvátná pro hinduismus, buddhismus, džinismus i bönismus. Na vyvýšenině na začátku západního údolí Darlung stojí stúpa Kangňi, jíž jako bránou vchází poutník do magické krajiny hory. Podle legendy projití touto branou smývá hříchy současného života. Nedaleko stúpy se k nebi tyčí Darphočhe, ověšená girlandami modlitebních praporků, u níž se každý rok koná slavnost Saga Dawa. Na jižním úpatí Kailásu jsou dvě posvátná jezera, Manasaróvar a Rakastal. V okolí Kailásu pramení řeky Sengge-khabab, Langčhen-khabab, Mačha-khabab a Tačhog-khabab.

Kailás stúpa

Poblíž Darphočhe je rozlehlá skalní Terasa mandaly, na níž Buddha podle legendy učil 500 arhatů. Na plošině skalní terasy najdeme také Pohřebiště 84 mahásiddhů. Poutníci tu uctívají otisk Buddhovy nohy v kameni a zanechávají zde část svého oděvu, čajovou misku, ustřižené vlasy či nehty, aby zvýšili svoje šance na lepší zrození. Vysoko na protilehlém úbočí je k drolícím se skalám přilepen klášter Ňanri, kterému se říká Čhöku podle bílé mramorové sošky pocházející z Indie umístěné v místní kapli. Klášter je obklopen řadou jeskyní, z nichž k nejvýznamnějším patří Jeskyně tajné mantry buddhistické doktríny ve které Padmasambhava uložil jednu termu.

Horu Kailás obepíná poutní okruh zavedený Congkhanpou o délce 52 kilometrů. Cesta kolem Kailásu trvá tři nebo čtyři dny, i když někteří Tibeťané jsou schopni jí projít za jediný den. Poutník stoupá západním údolím a stáčí se k severu, kde je v údolí Lhalung klášter Diraphug. Cesta za klášterem Diraphug dál stoupá do nadmořské výšky nad 5000 metrů. Poutník se tady symbolicky loučí se životem, když přichází ke druhému pohřebišti Silwacchal považovanému za protějšek proslulého pohřebiště v indické Bódhgaji. Tady poutník prostřednictvím meditačních technik zakouší symbolickou smrt a ocitá se v přítomnosti Jamy. Vstupuje zde do fyzicky nejnáročnějšího úseku své pouti - prochází bardem, jak ho popisuje Tibetská kniha mrtvých, aby se znovuzrodil překonáním průsmyku Dolma-la ve výšce 5670 metrů, zasvěceného Táře.

Očištěný znovuzrozením sestupuje pak poutník dlouze do východního údolí Dzonglung, kde leží klášter Dzutul Phug. Zde se v 11. století odehrálo jedno z dějství symbolického zápasu mezi bönistou Naro Bönčhungem a Milaräpou o to, kdo získá nárok na posvátnou horu a poutní okruh pro své náboženství. Přestože zvítězil Milaräpa, a Naro Bönčhung dostal jinou, nedaleko ležící horu Bönri, bönisté obcházejí horu dodnes v protisměru a míjejí se tak s buddhisty.

srivatsa

buddhismus.cz