Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Nepál

Nepál, království v srdci Himálaje, byl ve svých dlouhých dějinách mnohokrát pod nadvládou Indie. Jen několik kilometrů od jižní hranice Nepálu leží Lumbiní, kde se narodil Buddha Šákjamuni. Buddhismus zde byl rozšířený už ve 3. století př. nl., kdy nepálské území navštívil Aśóka, který je připojil ke své říši. Postupem času zde ale ztrácel vyznavače a v padesátých letech nechyběly předpovědi, že bude postupně vytlačen hinduismem. Koncem padesátých let však začal počet buddhistů prudce stoupat, když sem stejně jako do Indie začaly proudit statisíce tibetských uprchlíků. Nyní je zde asi 7,8 % buddhistů.

Nepál je země s velmi pestrým etnickým složením obyvatelstva a staré lokální a regionální tradice si v nejednom případě našly cestu i do společného buddhistického základu. Výrazně se prosadily například v severní, dodnes poněkud tajuplné a od okolního světa skoro úplně izolované oblasti Mustang, příznačně nazývané malý Tibet. Mustang je jak přírodními podmínkami a rázem krajiny, tak i zvyklostmi místních obyvatel značně jiný než třeba východní oblast proslulých šerpů, dnes průvodců a nosičů himálajských horolezeckých výprav. Nejslavnější představitel šerpů Tencing a Edmund Hillary stanuli společně jako první na vrcholku nejvyšší hory světa.

lungty střecha domu Království Lo, horní Mustang, Nepál

střechy Království Lo, horní Mustang, Nepál

Právě do hlavního šerpského duchovního střediska, kláštera Tengbočhe, přichází každoročně v listopadu a prosinci mnoho nepálských buddhistů i zahraničních návštěvníků, aby tu shlédli oslavy svátku Mani Rimdu. Místní kláštery jsou také zdrojem významných objevů. V jejich knihovnách se nalezlo mnoho vzácných rukopisů starých buddhistických děl, jejichž indické originály nepřežily ve svém domácím prostředí nepříznivé klima.

Sousední země: Čína, Indie.

srivatsa

buddhismus.cz