Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

orákulum

Ochránci byli vzýváni v klášteře Samjä བསམ་ཡས་. Gelugpa, nejvzdálenější škola od tradice Ňingmapa, a o kterých se obecně soudí, že omezili prvky magického rituálu, nejenže ze Samjä převzala tradici orákula, ale během vlády pátého dalajlamy Ngawang Lozang Gjamccho ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ jí povýšili na úroveň státní instituce. V té době bylo orákulum z Näčhungu གནས་ཆུང་དགོན་པ། připojeno k proslulému klášteru Däpung a uznáno za státní orákulum Tibetu. Bylo považováno za nejvyšší autoritu a jeho rada byla vyhledávána, kdykoli nastaly obtíže s hledáním reinkarnace vysokého lamy nebo když mělo být vykonáno nějaké závažné politické rozhodnutí. Dokonce i dalajlamové byli vedeni předpovědmi orákula, jehož věštby se ukázaly jako úžasně přesné.

Mnohé z významnějších gelugpovských klášterů měly svá vlastní orákula. Všichni museli být potvrzeni státním věštcem, poté co prošli přísným výcvikem. Jejich rituálům byly zasvěceny zvláštní chrámy, které se mohly měřit s nejkrásnějšími svatyněmi Tibetu. Stejně jako Džókhang a svatyně dalajlamů nahoře v Potále ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་་ je i svatyně v Näčhungu zakryta zlatou střechou.

Sochy v životní velikosti šesti králů - duchů démonické postavy třímající různé zbraně strážily svatyni. Repliky těchto zbraní byly předkládány před orákulum během jeho transu a zbraň jím uchopená ukazovala, který ze šesti ochranných duchů se zmocnil jeho těla, transformoval ho do živého zosobnění vzývaného božstva, které nyní mluvilo jeho ústy. Nikdo, kdo nebyl svědkem této transformace, si neumí představit její hrůzostrašný účinek. Člověk měnící se přímo před vašima očima na jinou bytost, beroucí na sebe fyzicky i mentálně odlišnou osobnost. Jeho rysy se úplně změnili, jeho hlava i jeho tělo jako by se zvětšily. Tělo vyvíjelo nadlidskou sílu, odpovídající síle půl tuctu mužů.

Tibet byl pravděpodobně poslední zemí, v níž znalost těchto pradávných psychických sil byla uchována, ačkoliv původ těchto tradic a rituálů nemá co dělat s buddhismem.

srivatsa - buddhismus

Cesta bílých oblaků | buddhismus.cz