Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

klášter Samjä

Nejstarší klášterní komplex ve středním Tibetu Samjä Mingjur Lhüngjidubpä-cunglakhang řečený Samjä, nechal nedaleko Lhasy vybudovat kolem roku 779 král Thinsong Decän. Plány zhotovil Śántarakšita podle indického kláštera v Ódantapurí. Hornaté úbočí za Samjä má jasně červenou barvu, proto se mu někdy říká "Samjä u červené skály". V klášteře byla zřízena škola ke studiu sanskrtského jazyka.

Klášter byl původně konstruován tak, aby vyjadřoval buddhistickou představu vesmíru. Tento záměr byl ale pozdějšími přestavbami značně narušen. Obvodní zeď obklopující Samjä odpovídá železným horám, které podle Abhidharmakóši ohraničují zlatý válec země. Čtyři budovy, umístěné ve čtyřech hlavních světových stranách, odpovídají čtyřem hlavním kontinentům. Čtyři mezisměry jsou vyznačeny čtyřmi čhörteny, které patrně symbolizují světovou horu Méru, zatímco dvě menší stavení na severojižní ose představují slunce a měsíc. Centrální chrám se svým čtvercovým půdorysem, dvěma jej obklopujícími dvory a nástavbami pro čtyři brány ve středu každé z obvodových zdí jasně odpovídá představě paláce na vrcholu hory či ve středu mandaly.

klášter Samjä

Čínský mistr zen buddhismu Mo-che-jang navštívil střední Tibet, kde se v klášteře Samjä zúčastnil diskuze s Kámalašílou, žákem Śántarakšity, které skončilo uznáním pro obě strany.

V klášteře později působil orákulum posednutý pradávnými božstvy či strážnými duchy Tibetu, kdykoli se na jejich počest konal propracovaný náboženský obřad. Při těchto příležitostech upadal do transu, skrze nějž božstva promlouvala a zodpovídala otázky, které jim byly během rituálu předkládány.

Klášter byl později několikrát rozbořen, ale vždy znovu postaven. Každý rok se na památku jeho stavby koná slavnost Dzamling Čisang.

přípravy stavby Samjä

srivatsa

buddhismus.cz