Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

palác Potála

Palác Potála se majestátně vypíná na Červeném pahorku v tibetském hlavním městě Lhasa. Svůj název palác Potála odvozuje od mýtické hory Potály, sídla Avalókitéšvary, při ústí řeky Sindhu. Je dílem pátého dalajlamy a jeho nástupců. K této době se také vztahuje výstavba nových hlavních částí paláce a dostavění starších budov. Ještě než byl palác dostavěn, dalajlama zemřel a jeho nejbližší spolupracovník Sanggjä Gjamccho skrýval tuto skutečnost před lidmi celých šestnáct let, nejspíš proto, aby Tibeťané nezanechali práci na stavbě. Potála má dvě části:

Palác Potála představuje ve skutečnosti celou městskou čtvrť, rozkládající se na jižním svahu skalistého kopce. Přední strana je dole obehnaná zdí, doplněná na několika místech různými budovami. Vlastní palác stojí na samém vrcholu kopce. Základy k němu byly položené tak, aby to co nejvíce odpovídalo charakteru terénu, ve kterém se stavba nachází, bez odstranění stávajících skalních výčnělků a pouhým vyplněním mezer mezi nimi. Je postavený z hlíny, kamene a dřeva těmi nejjednoduššími prostředky.

Lhasa palác Potála

Hluboko v nitru rozsáhlého komplexu se nachází i pozůstatky původního paláce krále Songcän Gampa s jeho meditační jeskyní. Sídlila zde vláda, parlament, správní úřady i škola pro zaměstnance, jednotlivé pokoje i hrobky. Ve skladech se nacházely zlaté insignie tibetských králů, dávné zbraně nebo rukopisy napsané na svinutých palmových listech iluminované zlatem. Do sklepů se ukládaly zásoby pro celou zemi. Od konce 18. století trávil dalajlama v paláci Potála pouze zimy a na jaře se přemístil v nosítkách do letního sídla Norbulingky.

Nejstarší známé vyobrazení Potály pochází od Johannesa Gruebera, který Lhasu navštívil v roce 1661. V padesátých letech navštívil palác Potála i český režisér Vladimír Sís a kameraman Josef Vaniš. V současné době již pod palácem čínští dělníci dokončili železniční most, který je součástí dlouhé železnice vedoucí do Lhasy ze západočínské provincie Čching-chaj. Po trati spojující Tibet s okolním světem od roku 2007 proudí tuny zboží a tisíce lidí.

srivatsa

dalajlama | Potála - obrázky | buddhismus.cz