Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

palác Potála

Svůj název odvozuje palác Potála od mýtické hory Potály, sídla Avalókitéšvary, při ústí řeky Sindhu. Je dílem pátého dalajlamy a jeho nástupců. K této době se také vztahuje výstavba nových hlavních částí paláce a dostavění starších budov. Ještě než byl palác dostavěn, dalajlama zemřel a jeho nejbližší spolupracovník Sanggjä Gjamccho skrýval tuto skutečnost před lidmi celých šestnáct let, nejspíš proto, aby Tibeťané nezanechali práci na stavbě. Palác představuje ve skutečnosti celou městskou čtvrť, rozkládající se na jižním svahu skalistého kopce. Přední strana je dole obehnaná zdí, doplněná na několika místech různými budovami. Vlastní palác stojí na samém vrcholu kopce. Základy k němu byly položené tak, aby to co nejvíce odpovídalo charakteru terénu, ve kterém se stavba nachází, bez odstranění stávajících skalních výčnělků a pouhým vyplněním mezer mezi nimi. Je postavený z hlíny, kamene a dřeva těmi nejjednoduššími prostředky.

Lhasa palác Potála

Nejstarší známé vyobrazení Potály pochází od Johannesa Gruebera, který město Lhasa navštívil v roce 1661. V padesátých letech navštívil palác Potála i Vladimír Sís. V současné době již pod palácem čínští dělníci dokončili železniční most, který je součástí dlouhé železnice vedoucí do Lhasy ze západočínské provincie Čching-chaj. Po trati spojující Tibet s okolním světem od roku 2007 proudí tuny zboží a tisíce lidí.

srivatsa

dalajlama | Potála - obrázky | buddhismus.cz